praksa

PIDP/PUD 2019/20

Praktično izobraževanje v delovnem procesu je sestavni in obvezni del izobraževalnih programov 2. in 3. letnika tehnik oblikovanja in fotografski tehnik. Izvaja se pri delodajalcih v podjetjih in organizacijah, s katerimi šola sklene pogodbe.

V šolskem letu 2019/2020 bo praktično izobraževanje v delovnem procesu potekalo od 25. maja do 5. junija 2020, v obsegu 76 ur.

Karmen Klobasa, organizatorka in koordinatorka PIDP/PUD

Dokumenti:

PIDP, PUD_2019,20

vzorec pogodbe 2019_2020