poklicna matura

Tajnica za poklicno maturo: Mojca Levin Fakin

Uradne ure: sreda, 12.30-13.15 oziroma po dogovoru

Podrobnejše informacije o splošni in poklicni maturi dobite na www.ric.si, lahko pa se tudi oglasite v času uradnih ur ali pa mi pišete na elektronski naslov: poklicna.matura@ssof.si.

Telefonska številka: 01 242 87 72, 051 251 395

 

POKLICNA MATURA (več informacij najdete v Pravilniku o poklicni maturi)

Opravljanje poklicne mature

 • Predmeti poklicne mature
 • Prijava k poklicni maturi (Kako se prijaviti?, Naknadna prijava, Opravljanje mature v dveh delih) Prijava k poklicni maturi
 • Kandidati s posebnimi potrebami
 • Plačilo poklicne mature
 • Odjava od poklicne mature Odjava od poklicne mature
 • Izpitni red (pisni, ustni izpiti)
 • Zamuda, neudeležba na izpitu
 • Kršitve maturitetnih pravil
 • Ugovor na oceno, vpogled v izpitno dokumentacijo

 

OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: program) ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem.

PREDMETI POKLICNE MATURE

Poklicna matura se opravlja iz 4 predmetov. Predmeti skupnega dela poklicne mature so: slovenščina in umetnostna zgodovina oz. fotografija. Pri dveh predmetih pa lahko dijak izbira. Predmeti izbirnega dela poklicne mature so matematika ali tuji jezik. Četrti predmet je: izdelek in zagovor.

 • prvi predmet: slovenščina,
 • drugi predmet: umetnostna zgodovina (tehnik oblikovanja) oz. fotografija (fotografski tehnik)
 • tretji predmet: matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina)
 • četrti predmet: izdelek in zagovor

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmet). Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina.

Informacije v zvezi z dodatnim izpitom in pripravami na izpit dobijo pri tajnici ŠMK za splošno maturo.

Podrobnejše informacije o splošni in poklicni maturi dobite na www.ric.si

 

 

OBVESTILA

 

ZIMSKI ZPITNI ROK 202O – POKLICNA MATURA

pisni izpit zimski rok_2019-20

 

 

DATUMI PISNIH IZPITOV NA POKLICNI MATURI 2019-20