pravilniki

ŠOLSKA PRAVILA
DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL Covid
ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA
POSLOVNIK SŠOF
POSLOVNIK SVETA STARŠEV SŠOF
PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI SŠOF
PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA
POLITIKA NENASILJA
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SŠOF