pravilniki

INTERNI PRAVILNIKI IN DOKUMENTI SŠOF

Šolska pravila
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Izvedbeni varnostni nacrt – obrazec
Izjava – dijaki in starši/skrbniki
Zapisnik – poškodba/nezgoda dijaka
Poslovnik sveta zavoda SŠOF
Poslovnik sveta starsev
Soglasje – kandidatura za svet zavoda
Politika nenasilja
Katalog informacij javnega značaja SŠOF 2022

PRAVILNIK O VZPOSTAVITVI NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO

Informacije o prijavi kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Pravilnik o zaščiti prijaviteljev v SŠOF

ŠOLSKA PREHRANA

Pravilnik o šolski prehrani SŠOF

ŠOLSKI SKLAD

Pravilnik – Šolski sklad SŠOF
Pravilnik o pridobivanju in porabi sredstev

POKLICNA MATURA

Akti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami 
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

SPLOŠNA MATURA

Akti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi