pravilniki

ŠOLSKA PRAVILA
ŠOLSKI PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA
POSLOVNIK SŠOF
POSLOVNIK SVETA STARŠEV SŠOF
PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI SŠOF
PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA
POLITIKA NENASILJA