x

Oblikovna

umetniška gimnazija

Gimnazijec likovne smeri ima širok in večplasten vpogled na področja splošne izobrazbe, s poudarkom na likovnosti. Tu se prepletajo vsebine humanizma in umetnosti, družboslovja in naravoslovja, kar predstavlja trden temelj za poznejši študij različnih strokovnih področij, največkrat usmerjenih v raziskovanje umetnosti, oblikovanja, arhitekture …

Vsestransko razgledan maturant se nemalokrat odloči tudi za študij drugih strokovnih področij, kar mu omogoča, da izoblikuje drugačen pogled na svet in posledično inovativnejše raziskovalne pristope. Da umetnost navdihuje znanost na vseh področjih, ni treba posebej poudarjati.

Program je oblikovan tako, da zagotavlja maturitetni standard obveznih predmetov, pri ostalih predmetih pa gre za vsebine s poudarkom na likovni umetnosti. Res, da so dijaki predvsem likovno ustvarjalni, so pa tudi izredno pišoči in so jim blizu tako poezija, glasba kot tudi ples.

Čeprav vseh teh vsebin ni v predmetniku, imajo dovolj priložnosti, da svoje talente predstavljajo tudi širši javnosti.

Bogatijo jih strokovne ekskurzije, obiski aktualnih razstav doma in po svetu, sodelovanje na natečajih, razstavah in mednarodnih izmenjavah, zelo aktivni so pri vsebinah spletnih strani in šolski reviji R5.

PREDMETNIK – UMETNIŠKA GIMNAZIJA

GALERIJA – UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost