oiv/ind

Obrazec: OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

OIV – obvezne izbirne vsebine izvajamo v programih gimnazije,

IND – interesne dejavnosti pa v programih tehnik oblikovanja in fotografski tehnik in se delijo na:

  1. vsebine, obvezne za vse dijake (A),
  2. vsebine, povezane z izobraževalnim programom (umetniška gimnazija/ tehnik oblikovanja/ fotografija) (B),
  3. vsebine po dijakovi prosti izbiri (C)

 

Vsebine, obvezne za vse dijake (A in B), bo organizirala šola v obliki kulturnih vsebin, športnih dni, ekskurzij, obiskov razstav in proslav, naravoslovnih dni …

Dijaki morajo imeti pri OIV/IND 100- odstotno prisotnost. Zato razredniki poskrbijo, da dijaki morebitno odsotnost nadomestijo, in sicer:

  1. Kulturni dan: obiskati morajo kulturno ustanovo (gledališče, opero in balet, galerijo, muzej …), razredniku pa oddati poročilo z opisom dogodka in priložiti vstopnico.
  2. Športni dan: dijaki se dvakrat udeležijo triurnega pohoda (pot določijo v sodelovanju z razrednikom ali profesorjem ŠVZ). Razredniku oddajo poročilo z opisom poti ter priložijo nekaj fotografij s pohoda.

Vsebine po dijakovi prosti izbiri (C) dijaki opravijo v svojem prostem času, in sicer v obsegu:

  • GIMNAZIJA – 2. letnik: 30 ur; 3. letnik: 10 ur.
  • TEHNIK OBLIKOVANJA in FOTOGRAFSKI TEHNIK – 2. letnik: 18 ur; 3. letnik: 7 ur.

Dijaki razredniku prinesejo potrdila o opravljeni dejavnosti (obrazec za mentorje je na spletni strani šole) do 1. junija.

Dejavnosti po dijakovi prosti izbiri:
– glasbena šola,
–  organizirani športni in plesni treningi,
– aktivnosti v kulturno-umetniškem društvu,
– tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
– aktivna udeležba v šolskem krožku,
– gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
– raziskovalna naloga,
– tečaj CPP (cestnoprometnih predpisov),
– pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
– tekmovanja v znanju,
– organizirano prostovoljno socialno delo (prostovoljstvo.org, Slovenska filantropija …),
– sodelovanje v drugih društvih,
– druge vsebine po presoji šole oziroma razrednika, vendar naj to ne bodo obiski kinematografskih predstav …

Če je dijak opravil vse dejavnosti v predvidenem obsegu, razredniki v eAsistentu zaključijo OPRAVIL, v nasprotnem primeru  NI OPRAVIL.
Če dijak obveznosti ni opravil, ima popravni izpit. Dijaki bodo po e-pošti prejeli zadolžitve, ki jih bodo opravili do popravnega izpita, na izpitu pa bodo vsebine predstavili članom izpitne komisije.

Boštjan Avguštin, koordinator OIV/IND