oiv/ind

Obrazec: OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

 

OIV – obvezne izbirne vsebine izvajamo v programih gimnazije in se delijo na:

  1. vsebine, obvezne za vse dijake
  2. vsebine, obvezne za vse dijake in se razlikujejo glede na tip gimnazije
  3. vsebine po dijakovi prosti izbiri

IND – interesne dejavnosti izvajamo v programih tehnik oblikovanja in fotografski tehnik in se delijo na:

  1. vsebine, obvezne za vse dijake
  2. vsebine, obvezne za vse dijake, povezane s programom
  3. vsebine po dijakovi prosti izbiri

 Vsebine opredeljene pod a) in b) – tako IND kot OIV, bo organizirala šola v obliki kulturnih vsebin, športnih dni, ekskurzij, obiskov razstav in proslav, naravoslovnih dni …

 Dijaki morajo imeti 85 % prisotnost pri OIV/IND, pri čemer mora biti udeležba na kulturnih in športnih dneh 100 %.

Razredniki poskrbijo, da dijaki nadomestijo odsotnost, in sicer na naslednji način:

  1. Kulturni dan: dijaki morajo obiskati kulturne ustanove (gledališče, Opera in balet, galerija, muzej) in priložiti vstopnico ter napisati kratko recenzijo oz. opis dogodka.
  2. Športni dan: dijaki se morajo dvakrat udeležiti dvournega pohoda (sami določijo traso ali naj se posvetujejo s profesorjem ŠVZ), kjer se na vrhu vpišejo v vpisno knjigo. Napisati morajo kratek opis poti, priložiti nekaj fotografij (z vrha in vpisne knjige) ter predložiti žig z vrha.

Pod c) pa dijaki opravljajo vsebine po prosti izbiri (v prostem času) v obsegu:

OBRAZEC OIV/IND: OIV-1

  • GIMNAZIJA– 1., in 3. letnik: 30 ur;
  • TEHNIK OBLIKOVANJA in FOTOGRAFSKI TEHNIK – 1., 2. in 3. letnik: 18 ur, 4. letnik: 6 ur;

V ta namen morajo razredniku prinesti potrdila o dejavnosti (obrazec za mentorje se nahaja na spletni strani šole), in sicer:

* glasbena šola,

* organizirani športni in plesni treningi,

* aktivnosti v kulturno-umetniškem društvu,

* tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,

* aktivna udeležba v šolskem krožku,

* gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,

* raziskovalna naloga,

* tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov),

* pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,

* tekmovanja v znanju,

* organizirano prostovoljno socialno delo,

* sodelovanje v drugih društvih,

* druge vsebine po presoji šole.

Razrednik v e-Asistent vpiše število izvedenih ur.

Konec šolskega leta, v kolikor ima dijak opravljene dejavnosti v navedenem obsegu tako za obvezni del kot za prosto izbiro,  se dijaku zaključi OPRAVIL, v nasprotnem primeru NI OPRAVIL. V tem primeru ima dijak popravni izpit.

Ljubljana, 30. 8. 2020

Nataša Grčar Napast, prof.