šolski koledar

LETNI NAČRT
šole v naravi, strokovne ekskurzije, projektni teden, kulturni in športni dnevi:
ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 2023/24

Šola v naravi Baška, maj 2024, 2. a in 2. e
Šola v naravi Baška, maj 2024, 2. b, 2. c in 2. d
Šola v naravi Baška, maj 2024, 2. f in 2. g

Šolski koledar 2023/24

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2023 do 15. januarja 2024
2. ocenjevalno obdobje: od 16. januarja 2024 do 24. junija 2024, od 16. januarja 2024 do 21.
maja 2024 (za zaključne oddelke)

Ocenjevalne konference:
1. ocenjevalna konferenca: 16. 1. 2024
2. ocenjevalna konferenca: 21. 6. 2024, za zaključne letnike: 20. 5. 2024

Počitnice:
jesenske: 30. 10.–3. 11. 2023
novoletne: 27.–29. 12. 2023
zimske: 19.–23. 2. 2024
prvomajske: 29. 4.–3. 5. 2024
*3. maj je pouka prost dan v skladu z 10. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
31. oktober – DAN REFORMACIJE
1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december – BOŽIČ
26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
1. in 2. januar – NOVO LETO
8. februar – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
1. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. in 2. maj – PRAZNIK DELA
25. junij – DAN DRŽAVNOSTI

Informativna dneva za vpis v srednje šole:
petek in sobota, 16.–17. 2. 2024

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:
14. 9. – roditeljski sestanek za vse razrede, 1. in 2. letniki v Križankah, 3. in 4. letniki na enoti
Roška cesta 2, ob 17. uri
7. 12. – skupne govorilne ure (Križanke) in božično-novoletni semenj
29. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
18. 4. – skupne govorilne ure (Križanke)

AVGUST 2023
16.–22. 8. – začetek jesenskega izpitnega roka popravnih izpitov
19. 8. – zadnji rok za predložitev dokazil za prijavo k splošni in poklicni maturi
21. 8. – sestanek z vodji aktivov ob 8.30 v U5, (uvodna) pedagoška konferenca ob 10. uri v
R1, sestanki aktivov (po konferenci)
23. 8. – začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok, SLO
24. 8. – SM, PM – MAT
25. 8. – PM – ANG
25.–30. 8. – SM – izbirni predmeti
30. 8. – PM – UZG, FOT
23. 8.–1. 9. – ustni izpiti SM, PM
30. 8. – sestanek z razredniki 1. letnikov ob 9. uri (šola v naravi), sestanek z razredniki (ob 10.
uri), pedagoška konferenca ob 12. uri, seja sveta zavoda (ob 16. uri)
31. 8. – kratko izobraževanje za razrednike ob 8. uri v U2 (obvezno za vse nove razrednike)

SEPTEMBER 2023
1. 9. – prvi šolski dan, začetek pouka
14. 9. – roditeljski sestanek za vse razrede, 1. in 2. letniki v Križankah, 3. in 4. letniki na enoti
Roška cesta 2, vsi razredi ob 17. uri
4.–6. 9. – spoznavna šola v naravi, Osilnica, 1. a, b
6.–8. 9. – šola v naravi, Osilnica, 1. c, d, e
8. 9. – enodnevna strokovna ekskurzija v Kranj, Festival fotografije, dijaki 2., 3, in 4. d
11.–13. 9. – šola v naravi, Osilnica, 1. f, g
21. 9. – enodnevna strokovna ekskurzija v Italijo, dijaki 2. f, g
25. 9. – konstitutivna (1.) seja sveta staršev
26. 9. – enodnevna strokovna ekskurzija v Hrastovlje in Koper, dijaki 2. a, b, c, e

OKTOBER 2023
4. 10. – krst fazanov (promocija revije R5)
9. 10. – zadnji dan prijave na tečaj CPP za 3. in 4. letnike
16. 10. – pedagoška konferenca
18. 10. – ogled predstave Tjaše Mislej Naše skladišče ob 15.30, dijaki 4. f in 4. g
19. 10 – sestanek s starši prek video povezave (Grčija) ob 16. uri
22.–29. 10. – strokovna ekskurzija v Grčijo, dijaki 4. letnikov
24. 10. – odprtje razstave na temo osamosvojitvenih dogodkov na enoti Roška cesta (v
sodelovanju s člani Zveze policijskih veteranskih društev Sever), razstava na ogled 24. 10.–8. 11. 23
30. 10.–3. 11. 2023 – jesenske počitnice

NOVEMBER 2023
8.–11. 11. – strokovna ekskurzija v Rim, dijaki 3. f, 3. g
8.–10. 11 – mesec fotografije v Bratislavi, dijaki 2. d, 3. d, 4. d
15. 11. – rok za oddajo predprijave k poklicni in splošni maturi
28. 11. – pedagoška konferenca
28. 11.–2. 12. – strokovna ekskurzija v Rim, dijaki 3. a, 3. e
30. 11. – kulturni dan za dijake 2. in 4. letnikov, ob 15. uri, obisk Opere (Jevgenij Onjegin –
lirični prizori v treh dejanjih, Peter Iljič Čajkovski) – doprinos

DECEMBER 2023
28. 11.–2. 12. – strokovna ekskurzija v Rim, dijaki 3. a, e
3. 12. – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
7. 12. – skupne govorilne ure (Križanke) in božično-novoletni semenj
6. 12. – e-predstavitev šole po smereh
22. 12. – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti (izvedeno v okviru AD in razstave
o osamosvojitvenih dogodkih ter vojni za Slovenijo)
27.–29. 12. – božično-novoletne počitnice

JANUAR 2024
10. 1. – e-predstavitev šole po smereh
15. 1. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, objava razrednikovega poročila
16. 1. – 1. ocenjevalna konferenca
19.  1. – zimski športni dan
22.–26. 1. – projektni teden
29. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
31. 1. – sestanek delovne skupine za organizacijo informativnega dne, 2. seja sveta staršev

FEBRUAR 2024
1. 2.–1. 3 – začetek poklicne mature, zimski izpitni rok
1. 2. – SLO
2. 2. – 2. predmet poklicne mature
5. 2. – MAT, ANG
6.–16. 2. – ustni izpiti in 4. predmet
1.–3. 2. – strokovna ekskurzija v Toskano/Neapelj, dijaki 2. f, g
9. 2. – ni pouka (dan šole)
7.–10. 2. – strokovna ekskurzija v Nemčijo (izobraževanje za učitelje)
13. 2. – etnološki dan (pouk do vključno 5. ure)
14.–16. 2. – strokovna ekskurzija v Toskano, dijaki 2. a, e
19.–23. 2. 2024 – zimske počitnice
16.–17. 2. – informativni dan, OIV/IND (za dijake 1. letnikov), dijaki 2. letnikov pomagajo na
informativnem dnevu, dijaki 3. in 4. letnikov se udeležijo ID na fakulteti
29. 2.–2. 3. – strokovna ekskurzija v Toskano, dijaki 2. c, 3. c

MAREC 2024
29. 2.–2. 3. – strokovna ekskurzija v Toskano, dijaki 2. c, 3. c
1. 3. – zaključek zimskega izpitnega roka
5. 3. – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
6. 3. – pedagoška konferenca
8. 3.–9. 3. – preizkus likovne nadarjenosti
8. 3. – enodnevna strokovna ekskurzija za dijake 3. letnikov na avstrijsko Koroško, priprave
na maturo za dijake 4. letnikov, dijaki 2. letnikov sodelujejo na PLN, dijaki 1. letnikov
OIV/IND
5. 3. – seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
19. 3. – kulturni dan za dijake 1. in 3. letnikov, ob 15. uri, obisk Opere (Gaetano Donizetti:
Ljubezenski napoj – komična opera v treh dejanjih) – doprinos
20. – 23. 3. – strokovna ekskurzija v Nemčijo, dijaki 2. b, 3. b
26. 3. – zadnji rok za prijavo k splošni maturi (spomladanski rok)
30. 3. – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi (spomladanski rok)

APRIL 2024
18. 4. – pedagoška konferenca in skupne govorilne ure
20. 4. – maturantski ples
22. 4. – dan Zemlje
24.–25. 4. – sestanki OUZ za 4. letnike
29. 4.–3. 5. 2024 – prvomajske počitnice
*3. maj je pouka prost dan v skladu z 10. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

MAJ 2024 MESEC OBLIKOVNE
7. 5. – začetek splošne mature, SLO (izpitna pola I)
5.–9. 5. – strokovna šola v naravi v Baški, dijaki 2. a, e
9.–13. 5. – strokovna šola v naravi v Baški, dijaki 2. b, d, c
13.–17. 5. – strokovna šola v naravi v Baški, dijaki 2. f, g
17. 5. – začetek strokovnega izobraževanja za učitelje (popoldan)
18.–19. 5. – strokovno izobraževanje učiteljev
13.–19. 5. – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.–3. letniki)
21. 5. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 4. letnike, ocenjevalna konferenca
22. 5. – razdelitev spričeval dijakom 4. letnikov
23.–28. 5. – priprave na maturo
23.–27. 5. – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike (predmetni izpiti)
29. 5. – enodnevna strokovna ekskurzija v Celje in Žiče, dijaki 1. f, g
29. 5. – začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok
29. 5. – SM, PM – SLO
30. 5. – SM – PSI, SOC

JUNIJ 2024
1. 6. – SM, PM – ANG
3.–14. – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)
4. 6. – LIT (SM)
5. 6. – SM – UZG
6. 6.  – izpit iz 2. predmeta PM
8. 6. – SM, PM – MAT
13. 6. – SM – ŠPA
10.–21. 6. – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi (PM, 4. predmet)
19. 6. – zaključevanje ocen
20. 6. – športni dan
21. 6. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja, 2. ocenjevalna konferenca (doprinos, kulturni
dan)
24. 6. – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
26. 6. – sestanek vodij aktivov z ravnateljico
27. 6. – urejanje e-dokumentacije, priprava poročil
28. 6. – sestanki aktivov
28. 6.–4. 7. – spomladanski izpitni rok

JULIJ 2024
28. 6.–4. 7. – spomladanski izpitni rok
4. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in zaključna konferenca
5 7. – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
11. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi na spomladanskem izpitnem roku
12. 7. – zadnji rok za prijavo k splošni maturi – jesenski rok

AVGUST 2024
16.–22. 8. – začetek jesenskega izpitnega roka popravnih izpitov
21. 8. – pedagoška konferenca, sestanki aktivov
23. 8. – začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok, SLO (SM, PM)
26. 8. – MAT
27. 8. – ANG
29. 8. – 2. predmet PM
30. 8. – seje sveta šole
23. 8.–4. 9. – ustni izpiti in 4. predmet (PM)

Apolonija Simon, ravnateljica
Ljubljana, 29. avgust 2023