šolski koledar

Šolski koledar 2022/23

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 13. januarja 2023
2. ocenjevalno obdobje: od 14. januarja 2023 do 24. junija 2023
od 14. januarja 2023 do 19. maja 2023 (za zaključne oddelke)

Redovalni konferenci:
1. ocenjevalna konferenca: 17. 1. 2023
2. ocenjevalna konferenca: 21. 6. 2023
za zaključne letnike: 19. 5. 2023

Počitnice:
– jesenske: 2.–4. 11. 2022
– novoletne: 27.–30. 12. 2022
– zimske: 6.–10. 2. 2023
– prvomajske: 28. 4. 2023

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
31. oktober – DAN REFORMACIJE
1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december – BOŽIČ
26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
1. in 2. januar – NOVO LETO
8. februar – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
10. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. in 2. maj – PRAZNIK DELA
25. junij – DAN DRŽAVNOSTI

Informativna dneva za vpis v srednje šole
petek in sobota, 17.–18. 2. 2023

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:
2. 9. – roditeljski sestanek za dijake 1. letnikov
5.–15. 9., e-povezava
2. 12. – skupne govorilne ure (Križanke)
27. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
21. 4. – skupne govorilne ure (Križanke)

SEPTEMBER 2022
1. 9. – prvi šolski dan, začetek pouka
2. 9. – roditeljski sestanek za dijake 1. letnikov
2. 9. – športno-kulturni dan (doprinos za 21. 6.)
5.–15. 9. roditeljski sestanek za dijake višjih letnikov, prek video povezave
5.–7. 9. – spoznavna šola v naravi, Osilnica (1. a, 1. b, 1. e)
7.–9. 9. – šola v naravi, Osilnica (1. c, 1. d)
12.–14. 9. – šola v naravi, Osilnica (1. f, 1. g)
16.–25. 9. – strokovna ekskurzija v Grčijo in na Kreto
27. 9.  – konstitutuvna (1.) seja sveta staršev
29. 9. – 4. seja sveta zavoda

OKTOBER 2022
4. 10. – krst fazanov
17. 10. – pedagoška konferenca
*Predlog: strokovna ekskurzija v Bauhaus (prestavljena na spomladanski termin)

NOVEMBER 2022
2.–4. 11. – jesenske počitnice
8. 11. – e-predstavitev šole po smereh
15. 11. – rok za oddajo predprijave k poklicni in splošni maturi
29. 11. – pedagoška konferenca

DECEMBER 2022
2. 12. – skupne govorilne ure in božično-novoletni sejem
7. 12. – e-predstavitev šole po smereh
23. 12. – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
27.–30. 12. – novoletne počitnice

JANUAR 2023
12. 1. – e-predstavitev šole po smereh
13. 1. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
16. 1. – oddaja razrednikovega poročila
17. 1. – 1. ocenjevalna konferenca
18. 1. – zimski športni dan
20.–21. 1. – sejem Informativa na Gospodarskem razstavišču
27. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
31. 1. – sestanek delovne skupine za organizacijo informativnega dne
2. seja sveta staršev

FEBRUAR 2023
februar – kulturni dan (ogled gledališke predstave)
6.–10. 2. – zimske počitnice
13. 2. – začetek poklicne mature – zimski izpitni rok (SLO)
14. 2. – PM (MAT, ANG)
15. 2. – PM (FOT, UZG)
17. in 18. 2. – informativni dan, obvezne izbirne vsebine
21. 2. – etnološki dan (pouk do vključno 5. ure)

MAREC 2023
1. 3. – zaključek zimskega izpitnega roka, pedagoška konferenca
13. 3. – seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
28. 3. – zadnji rok za prijavo k poklicni in splošni maturi spomladanski rok
– preizkus likovne nadarjenosti

APRIL  2023
21. 4. – pedagoška konferenca in skupne govorilne ure
22. 4. – dan Zemlje
24.–25. 4. – sestanki OUZ za 4. letnike
26. 4. – pouka prost dan
28. 4. – prvomajske počitnice

MAJ 2023
4. 5. – začetek splošne mature, SLO (izpitna pola I)
8.–12. 5. – strokovna šola v naravi v Baški (2. f , 2. g)
12.–16. 5. – strokovna šola v naravi v Baški (2. a, 2. c, 2, e)
16.–20. 5. – strokovna šola v naravi v Baški (2. b, 2. d)
15.–18. 5. – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.–3. letniki)
19. 5. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 4. letnike, ocenjevalna konferenca
22. 5. – razdelitev spričeval za 4. letnike
23.–26. 5. – priprave na maturo
23.–25. 5. – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike (predmetni izpiti)
27. 5. – začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok, ANG
29. 5. – SM, PM – SLO
30. 5. – SM – PSI, SOC

JUNIJ 2023
2.–15. – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)
2. 6. – SM – LIT
3. 6. – SM, PM – MAT
5. 6. – SM – UZG
7. 6. – SM – ZGO
8. 6. – PM – 2. PREDMET
13. 6. – SM – ŠPA
12.–21. 6. – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi (PM, 4. predmet)
20. 6. – zaključevanje ocen (doprinos, kulturni dan)
21. 6. – 2. ocenjevalna konferenca (doprinos, jesenski športni dan)
22. 6. – športni dan, dan z razrednikom, zaključek 2. ocenjevalnega obdobja
23. 6. – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
26. 6. – urejanje dokumentacije, arhiviranje
27. 6. – sestanki aktivov
28. 6. – sestanek vodij aktivov z ravnateljico
29. 6.–5. 7. – spomladanski izpitni rok

JULIJ 2023
29. 6.–5. 7. – spomladanski izpitni rok
5. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
6. 7. – zaključna konferenca
10. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
11. 7. – zadnji rok za prijavo k splošni maturi – jesenski rok

AVGUST 2023
16.–22. 8. – začetek jesenskega izpitnega roka popravnih izpitov
19. 8. – zadnji rok za predložitev dokazil za prijavo k splošni in poklicni maturi
21. 8. – sestanek delovne skupine za organizacijo in izvedbo obšolskih dejavnosti, pedagoška
konferenca, sestanki aktivov
23. 8. – začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok, SLO
24. 8. – SM, PM – MAT
25. 8. – PM – ANG
25.–30. 8. – SM – izbirni predmeti
30. 8. – PM – UZG, FOT
23. 8. – 1. 9. – ustni izpiti SM, PM

 

ŠOLSKI KOLEDAR 2021/22

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2021 do 14. januarja 2022
2. ocenjevalno obdobje: od 15. januarja 2022 do 24. junija 2022
od 15. januarja 2022 do 20. maja 2022 (za zaključne oddelke)

Redovalni konferenci:

  1. redovalna konferenca: 17. 1. 2022
  2. redovalna konferenca: 22. 6. 2022
    za zaključne oddelke: 20. 5. 2022

Počitnice:
– jesenske: od 25. oktobra 2021 do 29. oktober 2021
– novoletne: od 27. decembra 2021 do 31. december 2021
– zimske: od 21. februarja 2022 do 25. februarja 2022
– prvomajske: od 28. aprila 2022 do 29. april 2022
– letne: od konca pouka do 31. avgusta 2022

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
31. oktober 2021 – DAN REFORMACIJE
1. november 2021 – DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december 2021 – BOŽIČ
26. december 2021 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
1. in 2. januar 2022 – NOVO LETO
8. februar 2022 – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
18. april 2022 – VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april 2022 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. in 2. maj 2022 – PRAZNIK DELA
25. junij 2022 – DAN DRŽAVNOSTI

Informativna dneva za vpis v srednjo šolo in na fakultete:
petek in sobota, 11. 2. 2022 in 12. 2. 2022

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:

3. september roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov
10. september roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov
3. december – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30
28. januar – roditeljski sestanki
8. april – skupne govorilne ure – od 16.30 do 18.30

SEPTEMBER 2021

1. 9. – prvi šolski dan, začetek pouka
2. 9. – športno – naravoslovni dan za 3. in 4. letnike (doprinos za 21. 6. 2022)
3. 9. – športno naravoslovni dan za 1. in 2. letnike (doprinos za 21. 6. 2022)
3. 9. ob 16.30 roditeljski sestanki za dijake 1. letnikov
3. 9. ob 18.00 roditeljski sestanki za dijake 2. letnikov
10. 9. – Festival fotografije v Kranju za 2. d, 3. d in 4. d oddelek
10. 9. ob 17.00 roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov
6. – 8. 9. – šola v naravi – Osilnica (1. a, 1. b, 1. e)
8.– 10. 9. – šola v naravi – Osilnica (1. c, 1. d)
13.– 15. 9. – šola v naravi – Osilnica (1. f, 1. g)
14.– 18. 9. strokovna ekskurzija Kampanija za 4. f in 4. g
11.– 16. 9. – šola v naravi – Piran (3. a, 3. ac)
16.– 19. 9. – šola v naravi – Piran (2. c, 2. d)
19.– 22. 9. – šola v naravi – Piran (2. f, 2. g )
22.– 25. 9. – šola v naravi – Piran (2. a, 2. b )
27. 9. – seja Sveta SŠOF
29. 9. – Svet staršev

OKTOBER 2021

5. 10. ob 14. 30 – pedagoška konferenca
25. 10. – 29. 10. – jesenske počitnice

NOVEMBER 2021

10. 11. ob 17.00 – Zoom predstavitev šole po smereh
17.11. – dan odprtih vrat ob 8.30 in 11.00 – ODPOVEDAN
15. 11. – rok za oddajo predprijave k poklicni in splošni maturi
24. 11. ob 14. 30 – pedagoška konferenca

DECEMBER 2021

3. 12. – skupne govorilne ure in božično-novoletni sejem – od 17.00 do 18.30
8. 12. ob 17.00 – Zoom predstavitev šole po smereh
15. 12. ob 13.20 – šolsko tekmovanje iz angleščine
23. ali 24. 12. – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24. 12. – pouk do 12.30
27. 12. – 31. 1. – novoletne počitnice

JANUAR 2022

6. 1. – šolsko tekmovanje iz nemščine za 2. in 3. letnike
12. 1. ob 17.00 – Zoom predstavitev šole po smereh
14. 1. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (ocene morajo biti zaključene do 13. ure)
17. 1. ob 14.30 – ocenjevalna konferenca
21. in 22. 1. – Informativa – sejem izobraževanja in poklicev na Gospodarskem razstavišču
28. 1. –  roditeljski sestanki

FEBRUAR 2022

1. 2. – PM: slovenščina
2. 2. – PM: matematika, angleščina
3. 2. – PM: fotografija, umetnostna zgodovina
3. 2. ob 14.30 – konferenca in sestanek za informativni dan
7. 2.– pouka prost dan
8. 2. – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
11. in 12. 2. – informativni dan, obvezne izbirne vsebine
21. 2. – 25. 2. – zimske počitnice

MAREC 2022

1. 3. – OIV – etnološki dan
11. in 12. 3. – preizkus likovne nadarjenosti
14. 3. ob 14.30 – pedagoška konferenca
29. 3. – zadnji rok za prijavo k poklicni in splošni maturi spomladanski rok

APRIL  2022

5. 4. – kulturni dan za 1. a, 1. b, 1. c in 1. d letnik; ogled filma Ne puščaj sledov (doprinos za 22. 6. 2022)
7. 4. – kulturni dan za 1. e, 1. f in 1. g letnik; ogled filma Ne puščaj sledov (doprinos za 22. 6. 2022)
8. 4. – skupne govorilne ure – od 16.30 do 18.30
12. 4. ob 14.00 – kulturni dan za 4. letnike; ogled predstave Svoje usode krojači
22. 4. – dan zemlje
28. 4. – 29. 4. – prvomajske počitnice

MAJ 2022

4. 5. – splošna matura – slovenščina: izpitna pola 1
3.– 6. 5. – sestanek oddelčnih učiteljskih zborov (4. letniki)
9. – 13. 5. – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.-3. letniki)
20. 5. – zaključevanje ocen za 4. letnike (do 12. ure)
20. 5. ob 14.30 – ocenjevalna konferenca za 4. letnike
23. 5. – razdelitev spričeval za 4. letnike
23. 5. – modna revija
24. –27. 5. – priprave na maturo
24. –27. 5. – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike (predmetni izpiti)
26. 5. –8. 6. – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)
28. 5. – SM, PM – angleščina
30. 5. – SM, PM – slovenščina
31. 5. – SM – psihologija, sociologija
31. 5. – 4. 6. – 3. f in 3. g – strokovna šola v naravi Savudrija

JUNIJ 2022

1. 6. – SM – fizika
3. 6. – SM – likovna teorija
4. 6. – SM, PM – matematika
4. 6. – 9. 6. – 2. f in 2. g – strokovna šola v naravi Savudrija
6. 6. – SM – umetnostna zgodovina
7. 6. – SM – nemščina
8. 6. – SM – zgodovina
9. 6. – SM – ruščina, PM – fotografija, umetnostna zgodovina
9. 6. – 14. 6. – 2. a in 2. c – strokovna šola v naravi Savudrija
14. 6. – SM – španščina
14. 6. – 19. 6. – 2. b in 2. d – strokovna šola v naravi Savudrija
15. 6. – SM – biologija
13. –22. 6. – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi
17. 6. – zaključevanje drugega ocenjevalnega obdobja za ostale letnike (do 13. ure)
20. 6. – športni dan
21. 6. –doprinos s športno naravoslovnim dnevom
22. 6. – ocenjevalna konferenca ob 13. uri v R1
22. 6. – doprinos s kulturnim dnevom
23. 6. – dan z razrednikom
24. 6. – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
27. 6. – sestanki aktivov
28. 6. – sestanek vodij aktivov z ravnateljem
28. 6. – pričetek spomladanskega izpitnega roka

JULIJ 2022

1. – 8. 7. – spomladanski izpitni rok
6. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. 7. – zaključna konferenca
11. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
11. 7. – zadnji rok za prijavo k splošni maturi jesenski rok

AVGUST 2022

16. 8. – pričetek jesenskega izpitnega roka popravnih izpitov
16. 8. – pedagoška konferenca – ob 11. uri v R1
18. 8. – sestanki aktivov
24. 8. – PM, SM – slovenščina
25. 8. – PM, SM – matematika
26. 8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
27. 8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
29. 8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
30. 8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
30. 8. – sestanek z razredniki
31. 8.– PM – fotografija, umetnostna zgodovina
31. 8. – pedagoška konferenca ob 11. uri v R1