šolski koledar

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2020 do 15. januarja 2021
2. ocenjevalno obdobje: od 16. januarja 2021 do 24. junija 2021
od 16. januarja 2020 do 21. maja 2020 (za zaključne oddelke)

Redovalni konferenci:
redovalna konferenca: 18. 1. 2021
redovalna konferenca: 22. 6. 2021
za zaključne oddelke: 20. 5. 2021

Počitnice:
jesenske: od 26. oktobra 2020 do 30. oktober 2020
novoletne: od 28. decembra 2020 do 31. december 2020
zimske: od 22. februarja 2021 do 26. februarja 2021
prvomajske: od 28. aprila 2021 do 30. april 2021
letne: od konca pouka do 31. avgusta 2021

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
– 31. oktober 2020 – DAN REFORMACIJE
– 1. november 2020 – DAN SPOMINA NA MRTVE
– 25. december 2020 – BOŽIČ
– 26. december 2020 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
– 1. in 2. januar 2021 – NOVO LETO
– 8. februar 2021 – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
– 4. april 2021 – VELIKONOČNI PONEDELJEK
– 27. april 2021 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
– 1. in 2. maj 2021 – PRAZNIK DELA
– 25. junij 2021 – DAN DRŽAVNOSTI

Informativna dneva za vpis v srednjo šolo in na fakultete:
petek in sobota, 12. 2. 2021 in 13. 2. 2021

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:
– 4. september ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov
– 11. september ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov
– 4. december – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30
– 29. januar – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek (ob 16. uri roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov, ob 17. uri za starše dijakov 1. in 2. letnikov, ob 18. uri skupne govorilne ure)
– 16. april – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30

 

SEPTEMBER 2020

1.9. – prvi šolski dan, začetek pouka
4.9. ob 17. uri  roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov
11.9. ob 17. uri  roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov
7.9. do 11.9. – 1- letniki spoznavanje Ljubljane in popoldan z razrednikom (OIV)
7.– 11.9. – risarsko-slikarsko-fotografska šola v naravi v Piranu za 3. d in risarsko-oblikovalska šola v naravi v Piranu za 3. b (namesto junija 2020); spremljevalci: Stanko, Rombo, Simon, Acman, Hohkravt, Jančič
15.9. – krst fazanov – prestavljeno za nedoločen čas
24.9. – seja Sveta SŠOF
25.9. – Svet staršev

OKTOBER 2020

6.10. ob 14. 30 – pedagoška konferenca
7. ali 8.10. – športno naravoslovni dan (doprinos z 26. 4. 2021)
26.10. – 30.10.  – jesenske počitnice

NOVEMBER 2020
11.11. – dan odprtih vrat
15.11. – rok za oddajo predprijave k poklicni in splošni maturi
19.11. ob 14. 30 – pedagoška konferenca

DECEMBER 2020

4.12. – skupne govorilne ure in božično-novoletni sejem – od 17.00 do 18.30
16.12. – dan odprtih vrat
24.12. – pouk
28.12. – 2.1. – božično-novoletne počitnice

JANUAR 2021

19. ali 20.1. – športni dan
22. in 23.1. – Informativa – sejem izobraževanja in poklicev na Gospodarskem razstavišču
29.1. – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek (ob 16. uri roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov, ob 17. uri za starše dijakov 1. in 2. letnikov, ob 18. uri skupne govorilne ure)

FEBRUAR 2021

1.2. – PM: slovenščina
2.2. – PM: matematika, angleščina
3.2. – PM: 2. predmet
3.2. ob 14.30 – sestanek za informativni dan
5.2.– kulturni dan (doprinos za 23. 6. 2021)
8.2. – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
12.in 13.2. – informativni dan, obvezne izbirne vsebine
16.2.  – OIV – etnološki dan
22.2. – 26.2. – zimske počitnice

MAREC 2021

3.3.  – seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi – zimski rok
12. in 13.3. – preizkus likovne nadarjenosti
24.3.  ob 14.30 – pedagoška konferenca
30.3. – zadnji rok za prijavo k poklicni in splošni maturi spomladanski rok

APRIL 2021

5.4. – velikonočni ponedeljek
26.4. – pouka prosti dan – doprinos oktobra 2020
27.4. – 30.4. – prvomajske počitnice

MAJ 2021

4.5. – splošna matura – slovenščina: izpitna pola 1
6.5.  – modna revija
3.– 7.5. – sestanek oddelčnih učiteljskih zborov (4. letniki)
17.– 21.5. – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.-3. letniki)
19.5. – zaključevanje ocen za 4. letnike (do 13. ure)
20.5. ob 14.30 – ocenjevalna konferenca za 4. letnike
21.5. – razdelitev spričeval za 4. letnike
24.5. – 28.5. – priprave na maturo
24.5. in 26.5. maj – izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)
29.5. – SM, PM – angleščina
31.5. – SM, PM – slovenščina
31.5. – 11.6. – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)

JUNIJ 2021

3.6. –8.6. – risarsko-slikarsko-fotografska šola v naravi v Piranu za dijake 2. f in 2. g
8.6. –12.6. – kiparska šola v naravi v Piranu za dijake 3. f in 3. g
12.6.–17.6. – risarsko-slikarsko-fotografska šola v naravi v Piranu za 2. b in  2. d
17.6.–22.6. – risarsko-slikarsko-fotografska šola v naravi v Piranu za dijake 3. a in 3. ac (namesto junija 2020)
1.6.  – SM – psihologija, sociologija
4.6. – SM – likovna teorija
5.6. – SM, PM – matematika
7.6. – SM –  umetnostna zgodovina
8.6. – SM –  nemščina
9.6. – SM –  zgodovina
10.6. – PM –  fotografija, umetnostna zgodovina
15.6. – SM –  španščina
14.–23.6. – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi
18.6. – zaključevanje drugega ocenjevalnega obdobja za ostale letnike (do 13. ure)
21.6. – športni dan
22.6. – dan z razrednikom (prijava na popravne izpite)
22.6. – ocenjevalna konferenca ob 13. uri v R1
23.6. – doprinos s kulturnim dnevom
24.6. – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
28.6. – sestanki aktivov
29.6. – sestanek vodij aktivov z ravnateljem
30.6. – spomladanski izpitni rok

JUNIJ 2021

1.– 8.7. – spomladanski izpitni rok
7.7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8.7. – zaključna konferenca ob 12 h
8.7. – zadnji rok za prijavo k poklicni maturi jesenski rok
12.7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
13.7. – zadnji rok za prijavo k splošni maturi jesenski rok

AVGUST 2021
16.–20.8. – jesenski izpitni rok popravnih izpitov
16.8. – pedagoška konferenca – ob 11. uri v R1
18.8. – sestanki aktivov
24.8. – PM, SM – slovenščina
25.8. – PM, SM – matematika
26.8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
27.8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
28.8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
30.8. – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
30.8.– sestanek z razredniki
31.8. – PM – fotografija, umetnostna zgodovina
31.8. – pedagoška konferenca ob 11. uri v R1