šolski koledar

Letni načrt: ŠOLE V NARAVI 2022/23

Letni načrt: STROKOVNE EKSKURZIJE 2022/23

 

Šolski koledar 2022/23

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 13. januarja 2023
2. ocenjevalno obdobje: od 14. januarja 2023 do 24. junija 2023
od 14. januarja 2023 do 19. maja 2023 (za zaključne oddelke)

Redovalni konferenci:
1. ocenjevalna konferenca: 17. 1. 2023
2. ocenjevalna konferenca: 21. 6. 2023
za zaključne letnike: 19. 5. 2023

Počitnice:
– jesenske: 2.–4. 11. 2022
– novoletne: 27.–30. 12. 2022
– zimske: 6.–10. 2. 2023
– prvomajske: 28. 4. 2023

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
31. oktober – DAN REFORMACIJE
1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE
25. december – BOŽIČ
26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
1. in 2. januar – NOVO LETO
8. februar – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
10. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
1. in 2. maj – PRAZNIK DELA
25. junij – DAN DRŽAVNOSTI

Informativna dneva za vpis v srednje šole
petek in sobota, 17.–18. 2. 2023

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:
2. 9. – roditeljski sestanek za dijake 1. letnikov
5.–15. 9., e-povezava
2. 12. – skupne govorilne ure (Križanke)
27. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
21. 4. – skupne govorilne ure (Križanke)

SEPTEMBER 2022
1. 9. – prvi šolski dan, začetek pouka
2. 9. – roditeljski sestanek za dijake 1. letnikov
2. 9. – športno-kulturni dan (doprinos za 21. 6.)
5.–15. 9. roditeljski sestanek za dijake višjih letnikov, prek video povezave
5.–7. 9. – spoznavna šola v naravi, Osilnica (1. a, 1. b, 1. e)
7.–9. 9. – šola v naravi, Osilnica (1. c, 1. d)
12.–14. 9. – šola v naravi, Osilnica (1. f, 1. g)
16.–25. 9. – strokovna ekskurzija v Grčijo in na Kreto
27. 9.  – konstitutuvna (1.) seja sveta staršev
29. 9. – 4. seja sveta zavoda
29. 9. – strokovna ekskurzija v Hrastovlje in Piran (1. d, 2. d)

OKTOBER 2022
4. 10. – krst fazanov
5. 10. – strokovna ekskurzija v Trst in Oglej
17. 10. – pedagoška konferenca
*Predlog: strokovna ekskurzija v Bauhaus (prestavljena na spomladanski termin)
20. 10. – strokovna ekskurzija na Štajersko: Žiče, Ptujska Gora, Ptuj (4. a, 4. b)
27. 10. – strokovna ekskurzija v Trst in Oglej (2. a, b, c, d, e)

NOVEMBER 2022
2.–4. 11. – jesenske počitnice
8. 11. – e-predstavitev šole po smereh
8.–12. 11. – večdnevna strokovna ekskurzija v Rim, Assisi in Arezzo (3. f in 3. g)
9.–10. 11. – dvodnevna strokovna ekskurzija v Milano, sejem EICMA (2. b in 3. b)
10. 11. – otvoritev razstave Potovanje in bivanje v vesolju, nagrajena dela naših dijakov
10. 11. – srečanje s pesnico Veroniko Dintinjana
12. 11. – državno tekmovanje iz logike
15. 11. – rok za oddajo predprijave k poklicni in splošni maturi
15.–29. 11. – zobozdravstveni pregledi za 1. letnike
21.–22. 11. – dvodnevna strokovna ekskurzija na Dunaj (2. c in 4. c)
23. 11. – kulturni dan (4. a, b, c, d)
29. 11. – pedagoška konferenca
29.–1. 12 – tridnevna strokovna ekskurzija v Milano (3. a, 3. c, 4. c)
29. 11. – šolsko Cankarjevo tekmovanje
30. 11. – tekmovanje v razvedrilni matematiki

DECEMBER 2022
2. 12. – skupne govorilne ure in božično-novoletni sejem
7. 12. – e-predstavitev šole po smereh
23. 12. – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
27.–30. 12. – novoletne počitnice

JANUAR 2023
12. 1. – e-predstavitev šole po smereh
13. 1. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
16. 1. – oddaja razrednikovega poročila
17. 1. – 1. ocenjevalna konferenca
18. 1. – zimski športni dan
20.–21. 1. – sejem Informativa na Gospodarskem razstavišču
27. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
31. 1. – sestanek delovne skupine za organizacijo informativnega dne
2. seja sveta staršev

FEBRUAR 2023
1.–3. 2. – strokovna ekskurzija v Italijo, 2. a, 2. e
6.–10. 2. – zimske počitnice
13. 2. – začetek poklicne mature – zimski izpitni rok (SLO)
14. 2. – PM (MAT, ANG)
15. 2. – PM (FOT, UZG)
15. 2. – šolsko tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik
15. 2. – aktivno državljanstvo Mladi plus, 3. a, 3. b
16. 2. – aktivno državljanstvo Mladi plus, 3. f, 3. g
17. in 18. 2. – informativni dan, obvezne izbirne vsebine
20. 2. – regijsko tekmovanje iz angleščine
21. 2. – etnološki dan (pouk do vključno 5. ure)
21. 2. aktivno državljanstvo Mladi plus, 3. c, 3. d

MAREC 2023
1. 3. – zaključek zimskega izpitnega roka, pedagoška konferenca
7. 3. – kulturni dan za 1. a, b, c, e (popoldne)
7. 3. – predmaturitetni preizkus iz SLO, 4. f in 4. g
8. 3. – kulturni dan za 1. d, f, g (popoldne)
10. 3. – kulturni dan za 2. letnike (popoldne)
10. 3. – predmaturitetn preizkus iz SLO, 4. a, b, c, d
10. 3. in 11. 3. – PLN – preizkus likovne nadarjenosti
13. 3. – seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
28. 3. – zadnji rok za prijavo k poklicni in splošni maturi spomladanski rok
* kulturni dan za 3. letnike in 4. f, 4. g – datum bo še sporočen (popoldne)

APRIL  2023
21. 4. – pedagoška konferenca in skupne govorilne ure
22. 4. – dan Zemlje
24.–25. 4. – sestanki OUZ za 4. letnike
26. 4. – pouka prost dan
28. 4. – prvomajske počitnice

MAJ 2023
4. 5. – začetek splošne mature, SLO (izpitna pola I)
7. 5.–19. 5. – šola v naravi za 2. letnike v Baški
15.–18. 5. – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.–3. letniki)
19. 5. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 4. letnike, ocenjevalna konferenca
19. 5. – dan šole
22. 5. – razdelitev spričeval za 4. letnike
23.–26. 5. – priprave na maturo
23.–25. 5. – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike (predmetni izpiti)
27. 5. – začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok, ANG
29. 5. – SM, PM – SLO
30. 5. – SM – PSI, SOC

JUNIJ 2023
2.–15. – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)
2. 6. – SM – LIT
3. 6. – SM, PM – MAT
5. 6. – SM – UZG
7. 6. – SM – ZGO
8. 6. – PM – 2. PREDMET
13. 6. – SM – ŠPA
12.–21. 6. – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi (PM, 4. predmet)
20. 6. – zaključevanje ocen (doprinos, kulturni dan)
21. 6. – 2. ocenjevalna konferenca (doprinos, jesenski športni dan)
22. 6. – športni dan, dan z razrednikom, zaključek 2. ocenjevalnega obdobja
23. 6. – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
26. 6. – urejanje dokumentacije, arhiviranje
27. 6. – sestanki aktivov
28. 6. – sestanek vodij aktivov z ravnateljico
29. 6.–5. 7. – spomladanski izpitni rok

JULIJ 2023
29. 6.–5. 7. – spomladanski izpitni rok
5. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
6. 7. – zaključna konferenca
10. 7. – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
11. 7. – zadnji rok za prijavo k splošni maturi – jesenski rok

AVGUST 2023
16.–22. 8. – začetek jesenskega izpitnega roka popravnih izpitov
19. 8. – zadnji rok za predložitev dokazil za prijavo k splošni in poklicni maturi
21. 8. – sestanek delovne skupine za organizacijo in izvedbo obšolskih dejavnosti, pedagoška
konferenca, sestanki aktivov
23. 8. – začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok, SLO
24. 8. – SM, PM – MAT
25. 8. – PM – ANG
25.–30. 8. – SM – izbirni predmeti
30. 8. – PM – UZG, FOT
23. 8. – 1. 9. – ustni izpiti SM, PM