Šolska prehrana

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 2021/22

Prijava na šolsko prehrano_1 letnik-1

Prijavnica solska prehrana_1 letnik_2021_22-1

 

OBVESTILO

ODJAVA MALICE V PRIMERU KARANTENE

Če je dijaku odrejena karantena, morajo starši ali dijak pravočasno odjaviti malico. V nasprotnem primeru se malica obračuna.

 

Predvidene dejavnosti in naloge skupine za prehrano v šolskem letu 2020/21:

  • sodelovanje z izvajalcem prehrane, spremljanje dela,
  • sodelovanje z eAsistentom – pobude in pripombe za izboljšanje modula Prehrana,
  • obravnava pobud in predlogov dijakov, staršev, dijaške skupnosti, sveta zavoda, sveta staršev in izvajalcev,
  • spremljanje števila prijav in odjav, analiza,
  • analiza zadovoljstva s šolsko malico: razredna anketa (januar) in letna anketa (junij),
    priprava letnega poročila za ministrstvo in šolo,
  • vzgoja in ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane, zdravem načinu življenja, pomenu gibanja … (teme in vsebine, obravnavane v okviru medpredmetnega povezovanja – psihologija, sociologija, športna vzgoja, OIV/IND …).

Organizatorka prehrane: Sabina Puc
Člani skupine za prehrano v šolskem letu 2020/21:
Sabina Puc, Peter Rau, Tina Slana
Uradne ure: petek:
10.50 do 11.35 (Križanke)
Elektronski naslov: malica@ssof.si
Telefon:
01 242 87 66 ali 031 313 52

Dokumenti in obrazci:

Pravila šolske prehrane
NAVODILA ZA ŠOLSKO PREHRANO 2020
PRIJAVA-DIJAKA-NA-ŠOLSKO-MALICO-2020_21_obrazec
Odjava dijaka od šolske malice – obrazec