Šolska prehrana

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Vsi dijaki, ki se želijo naročiti na šolsko prehrano, izpolnijo prijavnico. Izpolnjeno prijavo pošljite na e-naslov: malica@ssof.si

CENA MALICE IN SUBVENCIJE

CENA MALICE
Brez subvencije 2,73 EUR
40 % subvencija 1,64 EUR
70 % subvencija 0,82 EUR
100 % subvencija brezplačno

Na podlagi podatkov iz CEUIVZ šola pridobi višino subvencije za posameznega dijaka.

MENIJI

V ponudbi je pet različnih menijev: dva topla in hladen mesni obrok ter topel in hladen
vegetarijanski obrok.

Organizatorka šolske prehrane: Samantha Zgonc
Člani skupine za šolsko prehrano v šolskem letu 2022/23:
Samantha Zgonc, Maja Velkavrh, Betka Pohlin
Uradne ure:
petek: 12.30 do 13.15 (zbornica Roška)
Elektronski naslov: malica@ssof.si
Telefon:
031 676 762 (zbornica Roška)

Predvidene dejavnosti in naloge skupine za prehrano v šolskem letu 2021/22:

  • sodelovanje z izvajalcem prehrane in spremljanje dela,
  • sodelovanje z eAsistentom – pobude za izboljšave modula Prehrana,
  • obravnava pobud in predlogov dijakov, staršev, dijaške skupnosti, sveta zavoda, sveta staršev in izvajalcev,
  • spremljanje števila prijav in odjav, analiza,
  • analiza zadovoljstva s šolsko prehrano: razredna anketa (januar) in letna anketa (junij),
  • priprava letnega poročila za ministrstvo in šolo,
  • vzgoja in ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane, zdravem načinu življenja, pomenu gibanja … (teme in vsebine, obravnavane v okviru medpredmetnega povezovanja – psihologija, sociologija, športna vzgoja, OIV/IND …).

Dokumenti in obrazci:

Pravila šolske prehrane
Prijava na šolsko prehrano
Odjava od šolske prehrane