Šolska prehrana

Predvidene dejavnosti in naloge skupine za prehrano v šolskem letu 2019/20:

  • sodelovanje z izvajalcem prehrane, spremljanje dela,
  • sodelovanje z eAsistentom – pobude in pripombe za izboljšanje modula Prehrana,
  • obravnava pobud in predlogov dijakov, staršev, dijaške skupnosti, sveta zavoda, sveta staršev in izvajalcev,
  • spremljanje števila prijav in odjav, analiza,
  • analiza zadovoljstva s šolsko malico: razredna anketa (januar) in letna anketa (junij),
    priprava letnega poročila za ministrstvo in šolo,
  • vzgoja in ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane, zdravem načinu življenja, pomenu gibanja … (teme in vsebine, obravnavane v okviru medpredmetnega povezovanja – psihologija, sociologija, športna vzgoja, OIV …).

Organizatorka prehrane: Karmen Klobasa

Uradne ure: ponedeljek in četrtek: 13.00 do 14.00 (Roška)

karmen.klobasa@ssof.si

telefon: 031 313 528

Dokumenti in obrazci:

Pravila šolske prehrane
Navodila za malico v šolskem letu 2019-2020
Prijava dijaka na šolsko malico 2019-2020 – obrazec
Odjava dijaka od šolske malice – obrazec