Šolska prehrana

Predvidene dejavnosti in naloge skupine za prehrano v šolskem letu 2020/21:

  • sodelovanje z izvajalcem prehrane, spremljanje dela,
  • sodelovanje z eAsistentom – pobude in pripombe za izboljšanje modula Prehrana,
  • obravnava pobud in predlogov dijakov, staršev, dijaške skupnosti, sveta zavoda, sveta staršev in izvajalcev,
  • spremljanje števila prijav in odjav, analiza,
  • analiza zadovoljstva s šolsko malico: razredna anketa (januar) in letna anketa (junij),
    priprava letnega poročila za ministrstvo in šolo,
  • vzgoja in ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane, zdravem načinu življenja, pomenu gibanja … (teme in vsebine, obravnavane v okviru medpredmetnega povezovanja – psihologija, sociologija, športna vzgoja, OIV/IND …).

Organizatorka prehrane: Karmen Klobasa

Člani skupine za prehrano v šolskem letu 2020/21: Karmen Klobasa – vodja prehrane, Peter Rau, Tina Slana

Uradne ure: ponedeljek in četrtek: 13.00 do 14.00 (Roška)

karmen.klobasa@ssof.si

telefon: 031 313 528

Dokumenti in obrazci:

Pravila šolske prehrane
NAVODILA ZA ŠOLSKO PREHRANO 2020
PRIJAVA-DIJAKA-NA-ŠOLSKO-MALICO-2020_21_obrazec
Odjava dijaka od šolske malice – obrazec