govorilne ure

Roditeljski sestanek vodi razrednik, prisotni so lahko tudi ostali profesorji, ki učijo v določenem oddelku, ravnatelj, šolska psihologija ali tajnica poklicne oz. splošne mature.

Datumi roditeljskih sestankov in govorilnih ur:

3. september – roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov
10. september – roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov

3. december – skupne govorilne ure od 16.30 do 18.30
28.januar – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek
8. april – skupne govorilne ure od 16.30 do 18.30 ure

Razpored tedenskih govorilnih ur za starše: Govorilne ure 2021-22

V mesecu juniju učitelji ne izvajajo govorilnih ur.