govorilne ure

RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

GOVORILNE URE 2023/24

Roditeljski sestanek vodi razrednik, prisotni so lahko tudi ostali profesorji, ki učijo v določenem oddelku, ravnatelj, šolska psihologija ali tajnica poklicne oz. splošne mature.

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:
14. 9. – roditeljski sestanek za vse razrede, 1. in 2. letniki v Križankah, 3. in 4. letniki na enoti
Roška cesta 2, ob 17. uri
7. 12. – skupne govorilne ure (Križanke) in božično-novoletni semenj
29. 1. – roditeljski sestanki in govorilne ure; januar 24 (na enoti Roška cesta 2)
18. 4. – skupne govorilne ure (Križanke)

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2023 do 15. januarja 2024
2. ocenjevalno obdobje: od 16. januarja 2024 do 24. junija 2024, od 16. januarja 2024 do 21.
maja 2024 (za zaključne oddelke)

V mesecu juniju učitelji ne izvajajo govorilnih ur.

Ocenjevalne konference:
1. ocenjevalna konferenca: 16. 1. 2024
2. ocenjevalna konferenca: 21. 6. 2024, za zaključne letnike: 20. 5. 2024
Počitnice:
– jesenske: 30. 10.–3. 11. 2023
– novoletne: 27.–29. 12. 2023
– zimske: 19.–23. 2. 2024
– prvomajske: 29. 4.–3. 5. 2024
*3. maj je pouka prost dan v skladu z 10. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah