govorilne ure

Roditeljski sestanek vodi razrednik, prisotni so lahko tudi ostali profesorji, ki učijo v določenem oddelku, ravnatelj, šolska psihologija ali tajnica poklicne oz. splošne mature.

Datumi roditeljskih sestankov in govorilnih ur:

6. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov
13. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov

13. december – skupne govorilne ure
5. februar – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek (ob 16. uri roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov, ob 17. uri za starše dijakov 1. in 2. letnikov, ob 18. uri skupne govorilne ure)
22. april – skupne govorilne ure – od 17. do 18.30 ure

SEZNAM TEDENSKIH GOVORILNIH UR 2019-2020

V juniju učitelji ne izvajajo govorilnih ur.