govorilne ure

RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

GOVORILNE URE 2022/23

Roditeljski sestanek vodi razrednik, prisotni so lahko tudi ostali profesorji, ki učijo v določenem oddelku, ravnatelj, šolska psihologija ali tajnica poklicne oz. splošne mature.

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:

2. 9. – roditeljski sestanek za dijake 1. letnikov
5.–15. 9. – e-povezava (na daljavo)
2. 12. – skupne govorilne ure (Križanke)
27. 1. – roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (na enoti Roška cesta 2)
21. 4. – skupne govorilne ure (Križanke)

Ocenjevalna obdobja:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 13. januarja 2023
2. ocenjevalno obdobje: od 14. januarja 2023 do 24. junija 2023
od 14. januarja 2023 do 19. maja 2023 (za zaključne oddelke)

V mesecu juniju učitelji ne izvajajo govorilnih ur.