osnovni podatki

Uradni naziv šole: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Naslov (sedež šole): Križanke: Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
Enota Roška: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana
Enota Tabor: ŠD Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 242 87 62
Faks: 01 242 87 61

Elektronska pošta: tajnistvo@ssof.si

Transakcijski račun: 01100-6030699165
Davčna številka: 64067076

Ravnateljica: mag. Apolonija Simon

Pomočnica ravnateljice: mag. Tanja Manfreda (01 242 87 68)

Vodja enote Roška cesta: Peter Peterka

Zbornica Križanke: 01 242 87 66

Zbornica Roška: 031 676 762

Tajništvo: Draga Klavžar (01 242 87 62)
uradne uradne ure: 8.00 do 11.00

Izobraževanje odraslih: Uroš Acman
Telefon: 051 335 226
izobrazevanje.odrasli@ssof.si
uradne ure: sreda: 11.00. do 12.00 (Križanke), četrtek: 8.00 do 10.00 (Roška cesta 2), po dogovoru

Računovodstvo: Gabrijela.zabukovec@vizija-racunovodstvo.si

Šolska svetovalna služba: vpis v 1. letnik, preusmeritve, izpisi
Ajda Petrovič (030 459 985)
vpis@ssof.si
uradne ure: torek, sreda in četrtek: 9.00 do 13.00 (pisarna Križanke)

Šolska svetovalna služba: Lilijana Lukač  (01 242 87 71)
lilijana.lukac@ssof.si
uradne ure:  10.00 do 14.00

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Martina Trontelj Petrič (031 676 774)
martina.petric@ssof.si
uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek: 10.00 do 12.00 (pisarna Roška)

Knjižnica: Mensija Kurtović
knjiznica@ssof.si
uradne ure: Križanke: vsak dan: 8.00 do 13.30 (do konca šolskega leta)

Organizatorka prehrane: Sabina Puc (01 242 87 66)
malica@ssof.si
uradne ure: Križanke: petek: 10.50 do 11.35

Organizatorka prakse (PUD/PIDP): Nataša Grčar Napast (051 654 375)
pud@ssof.si
uradne ure: Križanke: ponedeljek: 10.10 do 10.50

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Mojca Levin (01 242 87 72 ali  051 251 395)
poklicna.matura@ssof.si
uradne ure: Križanke: ponedeljek: 11.40 do 12.25

Tajnica ŠMK za splošno maturo: Alenka Podlogar (01 242 87 72 ali  051 251 395),
splosna.matura@ssof.si
uradne ure: Križanke: ponedeljek: 11.40 do 12.25

Hišnik: Alojz Sterle
Čistilke: Jana Nagode, Nina Petretič, Erika Bradač, Andreja Žužek