osnovni podatki

Uradni naziv šole: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Naslov (sedež šole): Križanke: Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
Enota Roška: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana
Enota Tabor: ŠD Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 242 87 62
Faks: 01 242 87 61
Elektronska pošta: tajnistvo@ssof.si

Transakcijski račun: 01100-6030699165
Davčna številka: 64067076

Ravnateljica: mag. Apolonija Simon

Pomočnika ravnateljice: Mensija Kurtović, Peter Peterka

Vodja enote ŠD Tabor: Boštjan Avguštin

Zbornica Križanke
Telefon: 01 242 87 66

Zbornica Roška:
Telefon: 031 676 762

Tajništvo: Petra Horvat
uradne ure: ponedeljek–četrtek: 8.30 do 11.30
tajnistvo@ssof.si
Telefon: 01 242 87 62

Računovodstvo: Maja Jenko
uradne ure: ponedeljek, četrtek: 9.00 do 12.00
racunovodstvo@ssof.si
Telefon: 01 242 87 69

Šolska svetovalna služba:
Andreja Kos
uradne ure: torek: 9.00 do 11.00 (Križanke) in četrtek: 11.00 do 13.00 (Križanke)
andreja.kos@ssof.si
Telefon: 030 459 985

Lilijana Lukač
uradne ure: vsak delovni dan: 10.00 do 13.00
lilijana.lukac@ssof.si
Telefon: 01 242 87 71

Nina Skudnik
uradne ure: torek: 9.00 do 11.00 (Roška)
nina.skudnik@ssof.si
Telefon:  031 676 774

Nejc Ašič
uradne ure: ponedeljek in sreda: 9.00 do 11.00 (Roška)
petek: 9.00 do 11.00 (Križanke)
nejc.asic@ssof.si
Telefon: 031 676 774

Vpis v 1. letnik, preusmeritve, izpisi: Andreja Kos
vpis@ssof.si
uradne ure: ponedeljek: 8.00 do 11.00
Telefon: 030 459 985

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Nina Skudnik
nina.skudnik@ssof.si
uradne ure: torek: 9.00 do 11.00 (pisarna na Roški)
Telefon: 031 676 774

Koordinator dijakov s posebnimi potrebami: Nejc Ašič
uradne ure: ponedeljek in sreda: 9.00 do 11.00 (Roška)
petek: 9.00 do 11.00 (Križanke)
nejc.asic@ssof.si
Telefon: 031 676 774

Knjižnica: Križanke: Mensija Kurtović, Urška Zavrl
knjiznica@ssof.si
izposoja: od ponedeljka do petka: 8.30 do 13.30

Knjižnica: Roška: Andreja Kos
izposoja: sreda: 10.00 do 14.00

Organizatorka prehrane: Samantha Zgonc
Telefon: 031 676 762 (zbornica Roška)
malica@ssof.si
uradne ure: petek: 12.30 do 13.15 (zbornica Roška)

Organizatorka prakse (PUD/PIDP): Nataša Grčar Napast, Andreja Kos
Telefon: 051 654 375
pud@ssof.si
uradne ure:

Organizator OIV: Boštjan Avguštin
bostjan.avgustin@ssof.si

Promocija po OŠ: Barbara Sluga
barbara.sluga@ssof.si

Promocijski dogodki: Peter Peterka
peter.peterka@ssof.si

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Mojca Levin
Telefon: 01 242 87 72 ali  051 251 395
poklicna.matura@ssof.si
uradne ure: petek: 9.15 do 10.00 (pisarna PM, Križanke)

Tajnik ŠMK za splošno maturo: Peter Rombo
Telefon: 01 242 87 72
splosna.matura@ssof.si
uradne ure: četrtek: 9.00 do 10.00 (pisarna SM, Križanke)

Izobraževanje odraslih: Uroš Acman
Telefon: 051 335 226
izobrazevanje.odrasli@ssof.si
uradne ure: sreda: 11.30 do 13.00, Križanke
četrtek: 8.00 do 12.00 na daljavo
petek: 9.30 do 11.00, Križanke

Vzdrževalec učne tehnologije: Toni Levstek, Igor Stanko

Zaupnik: Petra Horvat
Telefon: 030 701 222
zaupnik@ssof.si

Hišnik: Alojz Sterle
Čistilke: Jana Nagode, Nina Petretič, Erika Bradač, Andreja Žužek, Madelina Angelica Ilie, Zdenka Kastelic, Trajanka Jovanova

Sindikalni zaupnik: Uroš Acman