osnovni podatki

Uradni naziv šole: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Naslov (sedež šole): Križanke: Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
Enota Roška: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana
Enota Tabor: ŠD Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 242 87 62
Elektronska pošta: tajnistvo@ssof.si

Matična številka: 5086108000
Davčna številka: 64067076
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0699 165

Ravnateljica: mag. Apolonija Simon
Uradna in odgovorna oseba: mag. Apolonija Simon

Pomočnika ravnateljice: Mensija Kurtović, Peter Peterka

Vodja enote ŠD Tabor: Boštjan Avguštin

Zbornica Križanke
Telefon: 01 242 87 66

Zbornica Roška:
Telefon: 031 676 762

Tajništvo: Petra Horvat
uradne ure: ponedeljek–četrtek: 8.30 do 11.30
tajnistvo@ssof.si
Telefon: 01 242 87 62

Računovodstvo: Maja Jenko
uradne ure: četrtek, petek: 9.00 do 14.00
racunovodstvo@ssof.si
Telefon: 01 242 87 69

Šolska svetovalna služba:
Lilijana Lukač
uradne ure: vsak delovni dan: 10.00 do 13.00 (Križanke)
lilijana.lukac@ssof.si
Telefon: 01 242 87 71

Siniša Borovičanin
uradne ure: ponedeljek–petek: 10.00 do 13.00 (Križanke)
sinisa.borovicanin@ssof.si
Telefon: 030 459 985

Nina Skudnik
uradne ure: ponedeljek–sreda: 9.00 do 10.30 (Roška)
nina.skudnik@ssof.si
Telefon:  031 676 774

Beti Melkamu
uradne ure: ponedeljek–petek: 9.00 do 11.00 (Roška)
beti.melkamu@ssof.si
Telefon: 031 676 774

Vpis v 1. letnik, preusmeritve, izpisi: Siniša Borovičanin
uradne ure: ponedeljek–petek: 10.00 do 13.00 (Križanke)
vpis@ssof.si
Telefon: 030 459 985

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Beti Melkamu
(za dijake, ki že imajo odločbe o posebnih potrebah)
koordinatorpp@ssof.si
uradne ure: ponedeljek–petek: 9.00 do 11.00 (Roška)
Telefon: 031 676 774

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Nina Skudnik
(za dijake v postopku pridobivanja odločb o posebnih potrebah)
koordinatorpp2@ssof.si
uradne ure: ponedeljek–sreda: 9.00 do 10.30 (Roška)
Telefon:  031 676 774

Knjižnica Križanke: Mensija Kurtović, Urška Zavrl
knjiznica@ssof.si
izposoja: od ponedeljka do petka: 8.30 do 14.00

Organizatorka prehrane: Samantha Zgonc
Telefon: 031 676 762 (zbornica Roška)
malica@ssof.si
uradne ure: petek: 12.30 do 13.15 (zbornica Roška)

Organizatorka prakse (PUD/PIDP): Suzana Košir
Telefon: 051 654 375
pud@ssof.si
uradne ure: ponedeljek: 10.50 do 11.35 (zbornica Križanke)

Organizator OIV: Boštjan Avguštin
bostjan.avgustin@ssof.si

Promocija po OŠ: Barbara Sluga
barbara.sluga@ssof.si

Promocijski dogodki: Peter Peterka
peter.peterka@ssof.si

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Mojca Levin
Telefon: 01 242 87 72 ali  051 251 395
poklicna.matura@ssof.si
uradne ure: petek: 12.30 do 13.15 (pisarna PM, Križanke)

Tajnik ŠMK za splošno maturo: Peter Rombo
Telefon: 01 242 87 72
splosna.matura@ssof.si
uradne ure: petek: 8.30 do 9.20 (pisarna SM, Križanke)

Izobraževanje odraslih: Uroš Acman
Telefon: 051 335 226
izobrazevanje.odrasli@ssof.si
uradne ure: ponedeljek: 9.30 do 11.00, Križanke (knjižnica), petek: 8.00 do 12.00 (na daljavo), po dogovoru

Vzdrževalec učne tehnologije: Toni Levstek, Igor Stanko

Zaupnik za sprejem prijav
in zaščito prijavitelja:
Petra Horvat
Telefon: 030 701 222
zaupnik@ssof.si

Hišnik: Alojz Sterle
Čistilke: Jana Nagode, Erika Bradač, Andreja Žužek, Madelina Angelica Ilie, Zdenka Kastelic, Trajanka Jovanova

Sindikalni zaupnik: Uroš Acman