osnovni podatki

Uradni naziv šole: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Naslov (sedež šole): Križanke: Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
Enota Roška: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana
Enota Tabor: ŠD Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 242 87 62
Faks: 01 242 87 61

Elektronska pošta: tajnistvo@ssof.si

Transakcijski račun: 01100-6030699165
Davčna številka: 64067076

Ravnatelj:  Gregor Markelj

Pomočnica ravnatelja: Tanja Manfreda (01 242 87 68)

Vodja enote Roška cesta: Peter Peterka (031 675 786)

Zbornica Križanke (01 242 87 66)

Zbornica Roška (031 676 762)

Tajništvo: Draga Klavžar (01 242 87 62)
uradne uradne ure: 8.00 do 11.00

Izobraževanje odraslih: Draga Klavžar
Telefon: tajništvo (01 242 87 62)
draga.klavzar@ssof.si
uradne ure za izobraževanje odraslih: torek, sreda: 8.00 do 12.00 ali po dogovoru

Računovodstvo: Gabrijela.zabukovec@vizija-racunovodstvo.si

Šolska svetovalna služba: Lilijana Lukač  (01 242 87 71)
uradne ure:  8.00 do 14.00

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Ajda Petrovič (031 676 774)
ajda.petrovic@ssof.si
uradne ure na lokaciji Roška: ponedeljek, sreda, četrtek: 9.00 do 11.00

Knjižnica: Mensija Kurtović
knjiznica@ssof.si
uradne ure: ponedeljek in petek – Roška: 8.00 do 13.30,
torek, sreda in petek – Križanke: 8.00 do 13.30

Organizatorka prehrane: Sabina Puc (01 242 87 66 ali 031 313 528)
malica@ssof.si
uradne ure: Križanke: petek: 10.50 do 11.35

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Mojca Levin (01 242 87 72 ali  051 251 395)
poklicna.matura@ssof.si
uradne ure: Križanke: sreda: 13.15 do 14.00

Tajnica ŠMK za splošno maturo: Alenka Podlogar (01 242 87 72 ali  051 251 395),
splosna.matura@ssof.si
uradne ure: Križanke: ponedeljek: 10.10 do 10.50

Hišnik: Alojz Sterle
Čistilke: Jana Nagode, Nina Petretič, Erika Bradač, Andreja Žužek