osnovni podatki

Uradni naziv šole: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Naslov (sedež šole): Križanke: Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
Enota Roška: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana
Enota Tabor: ŠD Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 242 87 62
Faks: 01 242 87 61
Elektronska pošta: tajnistvo@ssof.si

Transakcijski račun: 01100-6030699165
Davčna številka: 64067076

Ravnateljica: mag. Apolonija Simon

Pomočnika ravnateljice: Mensija Kurtović, Peter Peterka

Vodja enote Roška cesta: Peter Peterka

Vodja enote ŠD Tabor: Boštjan Avguštin

Zbornica Križanke
Telefon: 01 242 87 66

Zbornica Roška:
Telefon: 031 676 762

Tajništvo: Petra Horvat
Telefon: 01 242 87 62
uradne uradne ure: 8.00 do 11.00

Izobraževanje odraslih: Uroš Acman
Telefon: 051 335 226
izobrazevanje.odrasli@ssof.si
uradne ure: sreda: 11.30 do 13.00, Križanke
četrtek: 8.00 do 12.00 na daljavo
petek: 9.30 do 11.00, Križanke

Računovodstvo: Vizija, d. o. o, računovodstvo
Gabrijela.zabukovec@vizija-racunovodstvo.si
meta.skof@vizija-racunovodstvo.eu

Šolska svetovalna služba: Lilijana Lukač
Telefon: 01 242 87 71
lilijana.lukac@ssof.si
uradne ure:  10.00 do 13.00

Šolska svetovalna služba: vpis v 1. letnik, preusmeritve, izpisi: Andreja Kos
Telefon: 030 459 985
vpis@ssof.si
uradne ure: ponedeljek, torek: 8.00 do 13.00
četrtek: 11.00 do 15.00 (pisarna Križanke)

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Martina Trontelj Petrič
Telefon: 031 676 774
martina.petric@ssof.si
uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek: 10.00 do 12.00 (pisarna Roška)

Knjižnica: Križanke: Mensija Kurtović, Urška Zavrl
knjiznica@ssof.si
izposoja: od ponedeljka do petka: 8.30 do 13.30

Knjižnica: Roška: Andreja Kos
izposoja: sreda: 10.00 do 14.00

Organizatorka prehrane: Samantha Zgonc
Telefon: 01 242 87 66
malica@ssof.si
uradne ure:

Organizatorka prakse (PUD/PIDP): Nataša Grčar Napast, Andreja Kos
Telefon: 051 654 375
pud@ssof.si
uradne ure:

Organizator OIV: Boštjan Avguštin

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Mojca Levin
Telefon: 01 242 87 72 ali  051 251 395
poklicna.matura@ssof.si
uradne ure: petek: 7.45 do 8.30 (pisarna PM, Križanke)

Tajnik ŠMK za splošno maturo: Peter Rombo
Telefon: 01 242 87 72
splosna.matura@ssof.si
uradne ure: četrtek: 9.00 do 10.00 (pisarna SM, Križanke)

Vzdrževalec učne tehnologije: Toni Levstek, Igor Stanko

Hišnik: Alojz Sterle
Čistilke: Jana Nagode, Nina Petretič, Erika Bradač, Andreja Žužek, Madelina Angelica Ilie, Zdenka Kastelic

Sindikalni zaupnik: Uroš Acman