kontakti

Učiteljski zbor 2021/2022

profesor predmet e-naslov
Acman, Uroš FO, PRA, izobraževanje odraslih uros.acman@ssof.si
izobrazevanje.odrasli@ssof.si
Ardalić, Aleksandra  ŠPA, NEM aleksandra.ardalic@ssof.si
Avguštin, Boštjan  ŠVZ bostjan.avgustin@ssof.si
Bartolj, Veronika  MAT veronika.bartolj@ssof.si
Bernetič Pal, Breda  SLO breda.bernetic.pal@ssof.si
Brezlan, Aleksander  GOB, LIT aleksander.brezlan@ssof.si
Cvelbar, Mateja  SLO mateja.cvelbar@ssof.si
Dečman Zgonik, Ana  MAT ana.decman.zgonik@ssof.si
De Gleria, Nebojša  GOB, RSL blaz.degleria@ssof.si
Gorenšek, Jasna  GLASBA jasna.gorensek@ssof.si
Grčar Napast, Nataša MOO, MOBp, PUD/PIDP natasa.grcar.napast@ssof.si
pud@ssof.si
Habjanič, Blaž  OUP, LAB blaz.habjanic@ssof.si
Hohkravt, Uroš  OUP, CAD/CAM uros.hohkravt@ssof.si
Horvat, Jurij  ŠVZ jurij.horvat@ssof.si
Jakimovska Rodić Svetlana  RIS, LIT svetlana.jakimovska-rodic@ssof.si
Jančič, Luka  OUP, BIK luka.jancic@ssof.si
Klavžar, Draga  PIT draga.klavzar@ssof.si
Kos, Andreja  PSI andreja.kos@ssof.si
Kosmač, Sava  GOBp, LITm sava.kosmac@ssof.si
Košmerl, Nataša  DOS, FO natasa.kosmerl@ssof.si
Košir, Suzana  PRA suzana.kosir@ssof.si
Kracina, Damijan  PLO, RIS damijan.kracina@ssof.si
Kregar, Igor  RIS, RSL igor.kregar@ssof.si
Krejan Čokl, Marta  SLO marta.krejan.cokl@ssof.si
Kurtović, Mensija  knjižničarka mensija.kurtovic@ssof.si
Kuščer, Andreja  ANG andreja.kuscer@ssof.si
Lebedinec Radigues, Sonja  KF,PRA sonja.lebedinec@ssof.si
Lapajne, Samo  3DG, 3DA, LIT samo.lapajne@ssof.si
Levin, Mojca  BIO, KEM, PM mojca.levin@ssof.si
Manfreda, Tanja  FIZ, MAT, pomočnica tanja.manfreda@ssof.si
Markelj, Gregor  RIS gregor.markelj@ssof.si
Nagode, Tamara Špelca  ZGO tamara.nagode@ssof.si
Oblak, Nika  AVS, MAP, LIT nika.oblak@ssof.si
Peklaj, Brigita  ANG brigita.peklaj@ssof.si
Peterka, Peter  SLO peter.peterka@ssof.si
Petrovič, Ajda  SOC, svetovalna služba – vpis ajda.petrovic@ssof.si       
vpis@ssof.si
Pirc, Lidija  NEM, OIV/IND lidija.pirc@ssof.si
Poderžaj, Ivo  ANG ivo.poderzaj@ssof.si
Podlogar, Alenka  MOB, KMO, SM alenka.podlogar@ssof.si
Pogačnik, Rok  INF, DOS rok.pogacnik@ssof.si
Pohlin, Betka  SLO, SOC betka.pohlin@ssof.si
Pokorn, Romi  GEO, ZGO romi.pokorn@ssof.si
Puc, Sabina MOB, DIO, LIT, malica sabina.puc@ssof.si
malica@ssof.si
Rau, Peter  PRT, BIK peter.rau@ssof.si
Režun, Milena  UZG milena.rezun@ssof.si
Rombo, Peter  FT, TF ​peter.rombo@ssof.si
Schoss, Mateja  BIO mateja.schoss@ssof.si
Sečnik, Irena  MAT irena.secnik@ssof.si
Simon, Apolonija  RIS, RSL, ravnateljica apolonija.simon@ssof.si
Slana, Tina  ŠVZ ​tina.slana@ssof.si
Slapar, Blaž GOBp, GOBs blaz.slapar@ssof.si
Sluga, Barbara  ŠVZ ​barbara.sluga@ssof.si
Stanko, Igor  OUPp igor.stanko@ssof.si
Starc, Anton  UZG anton.starc@ssof.si
Suhadolnik, Ana  MAT, FIZ ana.suhadolnik@ssof.si
Tozon, Tadej  RIS tadej.tozon@ssof.si
Turnšek, Tamara  LAB tamara.turnsek@ssof.si
Urh, Kaja RIS, LIT kaja.urh@ssof.si
Velkavrh, Maja  MAT, FIZ maja.velkavrh@ssof.si
Vesel Potočnik, Veronika RIS, LIT veronika.potocnik@ssof.si
Vitežnik Jelen, Saša  GOB, GOBp, LIT ​sasa.viteznik@ssof.si
Zgonc, Samantha  UZG ​samantha.zgonc@ssof.si
Žerjal Pavlin, Vita  SLO vita.zerjal.pavlin@ssof.si
Žeželj, Sandra  ANG sandra.zezelj@ssof.si
Živec, Katarina PSI katarina.zivec@ssof.si