obrazci in vloge

ŠOLA V NARAVI, STROKOVNE EKSKURZIJE – PRIJAVNICE

Prijavnica – šola v naravi
Prijavnica – strokovna ekskurzija

Izjava – obšolske dejavnosti

ŠOLSKA PREHRANA

Prjava dijaka na šolsko prehrano
Odjava dijaka od šolske prehrane

STATUSI

Vloga za status kulturnika
Vloga za status športnika
Vloga za vozače

VOZAČI

Vloga za subvencionirano vozovnico in navodila

SOGLASJA  

Preberite pred izpolnjevanjem soglasij: Zbiranje osebnih_podatkov in dokumentacije – DOPIS

Soglasje – dijaki – obdelava osebnih podatkov
Soglasje – starši/skrbniki – obdelava osebnih podatkov
Soglasje – dijaki – športni karton
Soglasje – starši/skrbniki – športni karton
Soglasje – dijaki – svetovalna služba
Soglasje – starši/skrbniki – svetovalna služba

SPORAZUM O DOMAČI UPORABI ADOBE CREATIVE CLOUD

Preberite: Navodila za namestitev programov in aktivacijo licence ADOBE CC K12
Sporazum o domači rabi ADOBE CC K12 – NAVODILA IN OBRAZEC

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV/IND)

Obvezne izbirne vsebine – Napotnica

ŠOLSKI SKLAD

Vloga za pomoč iz šolskega sklada

IZPITI

Prijava k izpitu

MATURA

Vloga za odobritev teme in mentorja 4. predmeta
Prijava k poklicni maturi
Odjava od poklicne mature
Likovna teorija – obrazec
Predprijava – splosna_matura
Prijava splosna matura
Prijava k izpitu iz predmeta splosne mature
Prijava k izpitu – kandidati ki popravljajo ali izboljsujejo
Sprememba prijave k splosni maturi
Odjava od splosne mature – izpita
Povezava: www.ric.si

PRAKSA (PUD)

DRUGI DOKUMENTI

Osebno podatki
Navodilo za prepis spričevala

SEZNAM UČBENIKOV 2023/24

1. letniki
2. letniki
3. letniki
4. letniki

 

STATUS ŠPORTNIKA IN KULTURNIKA

Status kulturnika si lahko pridobi dijak, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavni program, ali aktivno sodeluje v javnem kulturnem društvu.

Status športnika si lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez, ali dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije).

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s pedagoško pogodbo, po predhodno pridobljenem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe.