obrazci in vloge

ŠOLA V NARAVI, STROKOVNE EKSKURZIJE – PRIJAVNICE

Prijavnica – šola v naravi
Prijavnica – strokovna ekskurzija
Izjava – obšolske dejavnosti

ŠOLSKA PREHRANA

Prijava dijaka na šolsko prehrano
Odjava dijaka od šolske prehrane

STATUSI

Vloga za status kulturnika
Vloga za status športnika
Vloga za vozače

VOZAČI

Vloga za subvencionirano vozovnico in navodila

SOGLASJA  

Preberite pred izpolnjevanjem soglasij:
Zbiranje osebnih podatkov in dokumentacije – DOPIS

Soglasje – dijaki – obdelava osebnih podatkov
Soglasje – starši/skrbniki – obdelava osebnih podatkov
Soglasje – dijaki – športni karton
Soglasje – starši/skrbniki – športni karton
Soglasje – dijaki – svetovalna služba
Soglasje – starši/skrbniki – svetovalna služba

SPORAZUM O DOMAČI UPORABI ADOBE CREATIVE CLOUD

Preberite: Navodila za namestitev programov in aktivacijo licence ADOBE CC K12
Sporazum o domači rabi ADOBE CC K12 – NAVODILA IN OBRAZEC

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV/IND)

Obvezne izbirne vsebine – Napotnica

ŠOLSKI SKLAD

Vloga za pomoč iz šolskega sklada

IZPITI

Prijava k izpitu

MATURA

Vloga za odobritev teme in mentorja 4. predmeta
Prijava k poklicni maturi
Odjava od poklicne mature
Likovna teorija – obrazec
Predprijava_splosna matura
Prijava splosna matura
Prijava k izpitu iz predmeta splosne mature
Prijava k izpitu – kandidati ki popravljajo ali izboljsujejo
Sprememba prijave k splosni maturi
Odjava od splosne mature – izpita
Povezava: www.ric.si

PRAKSA (PUD)

Pomembni datumi 2022/2023
Prošnja za PUD 2022/2023
Najava učnega mesta 2022/23

DRUGI DOKUMENTI

Osebni podatki
Navodilo za prepis spričevala
Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI 

SEZNAM UČBENIKOV 2022/23

1. letniki
2. letniki
3. letniki

4. letniki