obrazci in vloge

ŠOLA V NARAVI, STROKOVNE EKSKURZIJE – PRIJAVNICE

Prijavnica – šola v naravi 
Prijavnica – strokovna ekskurzija
Izjava – obšolske dejavnosti 

ŠOLSKA PREHRANA

Preberite: Šolska prehrana NAVODILA
Prijava dijaka na šolsko prehrano 2023/24
Odjava dijaka od šolske prehrane
Obrazec: Vloga za subvencionirano šolsko prehrano

STATUSI

Vloga za status kulturnika
Vloga za status športnika
Vloga za vozače

VOZAČI

Vloga za subvencionirano vozovnico in navodila

SOGLASJA  

Preberite pred izpolnjevanjem soglasij:
Zbiranje osebnih podatkov in dokumentacije DOPIS

Soglasje – dijaki – obdelava osebnih podatkov
Soglasje – starši/skrbniki – obdelava osebnih podatkov
Soglasje – dijaki – športni karton
Soglasje – starši/skrbniki – športni karton
Soglasje – dijaki – svetovalna služba
Soglasje – starši/skrbniki – svetovalna služba
Soglasje – 4. letniki

SPORAZUM O DOMAČI UPORABI ADOBE CREATIVE CLOUD
Preberite navodila: Adobe navodila za dijake

Obrazec: Sporazum o domači uporabi Adobe-cc dijaki 2023/24


OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV/IND)

Obvezne izbirne vsebine – napotnica

ŠOLSKI SKLAD

Vloga za pomoč iz šolskega sklada

IZPITI

Prijava k izpitu

MATURA

Vloga za odobritev teme in mentorja 4. predmeta
Prijava k poklicni maturi
Odjava od poklicne mature
Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami
Likovna teorija – obrazec
Predprijava splošna matura
Prijava splošna matura
Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature
Prijava k izpitu kandidati, ki popravljajo ali izboljšujejo
Sprememba prijave k splošni maturi
Odjava od splošne mature izpita
Več:  www.ric.si

PRAKSA (PUD)

Preberite: Pomembni datumi 2023/2024
Obrazci:
Prošnja za opravljanje PUD 2023/24
Najava učnega mesta 2023/24
Dnevnik 2024
NAVODILA ZA PISANJE DNEVNIKA ZA PUD 2023/2024

OCENJEVALNI LIST USPEŠNOSTI DIJAKA NA PUD

DRUGI DOKUMENTI

Osebni podatki
Navodilo za prepis spričevala
Obrazec – Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI 

SEZNAM UČBENIKOV  ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik