Šolska prehrana

LOKACIJA IN ČAS PREVZEMA MALICE

Križanke
Osebni prevzem
malice s ključkom v razdelilnici po 3. šolski uri, malica je med 10.10 in 10.50 v razredu. Embalažo dijaki vrnejo  pred razdelilnico v ločevalne zabojnike. Upoštevati je potrebno vsa priporočila NIJZ.
Razdelilnica je odprta med 7.30 in 12.30. V tem času je dijakom na voljo dodatna ponudba napitkov, prigrizkov in hrane.

Roška
Reditelj prevzame termozabojnik razreda v jedilnici po 3. šolski uri,
malica je med 10.10 in 10.50 v razredu. Reditelj vrne termozabojnik v jedilnico, vključno z embalažo, do 11. ure. Upoštevati je potrebno vsa priporočila NIJZ.

MENIJI
V ponudbi je pet različnih menijev: dva topla in hladen mesni obrok ter topel in hladen vegetarijanski obrok. Menije dijaki izbirajo s prejetimi gesli na spletnem naslovu www.easistent.com najkasneje do četrtka do 10. ure zjutraj za naslednji teden. V primeru, da dijak ne izbere menija, mu bo avtomatično dodeljen meni, za katerega se je odločil na prijavnici: če se je odločili za mesni obrok, bo avtomatično dodeljen prvi mesni obrok oziroma vegetarijanski obrok.

DIETNI MENI
Dijaki, ki imajo kakršnekoli diete ali druge posebnosti, to izkažejo z zdravniškim potrdilom in predlaganim jedilnikom. O tem obvestijo organizatorja prehrane.

ODJAVA MALICE
Pravočasna odjava od šolske prehrane pomeni 1 dan prej do 8. ure zjutraj preko eAsistenta. V tem primeru se za plačilo upošteva subvencioniran znesek, sicer se plača polna cena. Če je dijak odsoten in obroki niso odjavljeni, dijak do subvencije ni upravičen, zato starši plačajo polno ceno malice za vse dni odsotnosti dijaka. Športne dneve, strokovne ekskurzije, delovno prakso in druge šolske aktivnosti, ki veljajo za celoten razred, odjavi organizator prehrane.

CENA
Cena malice znaša 3,60 evrov. Plačilo je po položnici, vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec.

SUBVENCIJE
Vlogo za subvencijo starši oddajo na pristojnem centru za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče  (obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo dobite na pristojnem CSD oz. na spletu).

Pristojni Centri za socialno delo obvestijo šolo o priznanih subvencijah, zato staršem oz. dijakom tega ni potrebno opraviti.

brez subvencije 3,60 EUR
40 % subvencija 2,16 EUR
70 % subvencija 1,08 EUR
100 % subvencija brezplačno


OBRAZCI

Prijava na šolsko prehrano 2023/24
Odjava od šolske prehrane

Organizatorka prehrane: Samantha Zgonc
Uradne ure: petek: 12.30 do 13.15 (zbornica Roška)
Elektronski naslov: malica@ssof.si
Telefon: 01 242 87 66