organi šole

RAVNATELJ

Ravnatelj Gregor Markelj je pedagoški vodja šole.

Organizira in načrtuje delo šole, pripravi predlog letnega delovnega načrta, spremlja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja hospitacije, spodbuja strokovno izobraževanje profesorjev, skrbi za sodelovanje šole s starši.

Sodeluje z vsemi organi šole, Ministrstvom Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje in drugimi institucijami.

 

SVET ZAVODA

Člani sveta:

Anton Starc

Tamara Špelca Nagode

Damijan Kracina

Boštjan Avguštin

Draga Klavžar

Irena Kuntarič Hribar

Tatjana Falout Lenaršič

Gašper Cerkovnik

Saša Strnad

Sonja Križnar

Tatjana Črnologar

Predstavnika dijakov:  Saša Črnologar, 3. f, in Otton Zajec, 3. d

 

SVET STARŠEV

Predsednik:  Boris Zalezina