nagovor ravnateljice

Nagovor dijakinjam in dijakom

Pozdravljene, mlade ustvarjalke in ustvarjalci,

veseli me, da ste zaznali, kako pomembno je razvijati svojo sposobnost izražanja skozi likovni jezik in kako osrečuje dejstvo, da ste lahko kreativni tudi v samem izobraževalnem procesu. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana je tista, ki vam bo nudila maksimalno podporo pri vašem razvoju v kreativnega posameznika, saj so leta, ki jih boste preživeli na naši šoli, še kako pomembna, da talent, ki ga nosite v sebi, ne zamre.

Ljudje smo vizualna bitja, komuniciramo skozi različne jezike in eden temeljnih je seveda
likovni jezik. Skozenj lahko najhitreje in intenzivneje sporočamo naše misli ter ideje.
Sporočilo, ki je tako vgneteno v materijo, ostaja trajno zapisano; prepoznamo ga v
slehernem delu, ki je bilo ustvarjeno s tem ali onim namenom. Ustvarjalec je svoboden
takrat, ko ga obvladovanje likovnega jezika ne omejuje v zapisu njegovih idej. Vsa znanja, ki
vam jih bomo predali, bodo širila vaša estetska, intelektualna, čustvena in domišljijska
obzorja.

Želimo, da postanete ustvarjalci, ki bodo soustvarjali našo prihodnost. Lahko boste stopili na
pot, ki jo boste polnili s samostojnim likovnim udejstvovanjem, z idejami, estetsko izkušnjo
in kritičnim odnosom do vsega, kar vas obdaja, ter tako razvili osebni odnos do likovnih
vrednot ter lasten likovno-predstavni svet. Tudi če se boste po končanem izobraževanju
odločili za druge interesne sfere, bosta znanje, ki ste ga pridobili, in kreativnost, ki je polnila
vašega duha, dajala dodano vrednost vsem nadaljnjim korakom na izbrani življenjski poti.

Redke šole ponujajo tovrstna znanja in naša je ena izmed najboljših. Plemeniti jo tudi
domovanje v Križankah. Ta dom je naši šoli dodelil sam Jože Plečnik, ki je nanj zapisal:
»MINLJIV SI, LE TVOJA DELA SO TVOJ SPOMIN.« Bodimo sedanjost in polnimo prihodnost z
žlahtnostjo kreativnega zanosa, tako kot so jo polnili mnogi znani umetniki v preteklosti, ki
so se izobraževali na naši šoli.

Apolonija Simon, ravnateljica Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana