ceniki

CENIKI SŠOF 2023/2024

CENIK SŠOF – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2023/24
CENIK SŠOF – DRUGE STORITVE 2023/24

Nismo davčni zavezanci po 1. točki 94. člena ZDDV-1.