ceniki

CENIKI 2022/2023

CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2022/23

CENIK SŠOF – DRUGE STORITVE 2022/23

Nismo davčni zavezanci po 1. točki 94. člena ZDDV-1.