x

Oblikovna

izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH / IZOBRAŽEVANJE PO MERI

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 64067076
Transakcijski račun: 01100 – 6030699165
Organizator izobraževanja odraslih: Uroš Acman, prof.
Telefon: 051 335 226
Elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si
Uradne ure:
sreda 11.30 do 13.00, Križanke
četrtek: 8.00 do 12.00 na daljavo
petek: 9.30 do 11.00, Križanke
po dogovoru

CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2022/23

VPIS 2022/23

Če ste se vpisali v šolskem letu 2021/2022, ste že uredili elektronsko pogodbo s podpisom, zato osebni obisk ni potreben. Potrebujemo le poimenovano potrdilo o plačilu vpisnine za leto 2022/2023. Fotografijo odrezka (posnetek plačila), potrdilo spletne banke …  skrbno poimenujte (Priimek_Ime_vpis_2022_2023), da ne pride do izgube datoteke, in pošljite po e-pošti. Pri sklicu navedite namen plačila: “vpis2022/2023”. Po prejemu potrdila vam pošljemo novo pogodbo in račun.

Sestanek za vse udeležence izobraževanja bo predvidoma v začetku oktobra na daljavo.

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI – PLN

Preizkus likovne nadarjenosti za šolsko leto 2022/2023 bo potekal 30. 9. 2022 ob 10. uri v Križankah.

Preizkus traja nekaj ur. Tip nalog je enak za  vse smeri: tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija in fotografski tehnik. Obsega štiri naloge: risarsko, domišljijsko, barvno in prostorsko.

S seboj prinesite:

5 risalnih listov in 5 listov šeleshamer papirja formata A3, svinčnike različnih trdot (HB, 2B, 6B), radirko, lepilni trak, šilček, grafični nož (olfa), škarje, lepilo za papir, črne flomastre treh različnih debelin, barvice, tempera barve s priborom za barvanje (čopiči različnih velikosti, paleta, posoda za vodo in krpa).

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Ob vpisu šola pripravi osebni izobraževalni načrt. Če imate opravljene obveznosti iz prejšnjega izobraževanja, se vam iz podobnih programov priznajo splošni predmeti. Pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta potrebujemo osebne podatke ter originalna spričevala. Vse dokumente pred prijavo pošljite izključno v elektronski obliki na e-naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si

Izobraževanje poteka med tednom v popoldanskem času, praviloma med 13.00 in 20.00. Potek strokovnih predmetov poteka običajno zaporedno, po končanih predavanjih se  kandidat prijavi na izpit. Plačila se opravijo za predavanje in izpit pred začetkom izvajanja. Predavanja potekajo v skupinah ali individualno s konzultacijami. Oblika izobraževanja je odvisna od števila vpisanih udeležencev v posameznem izobraževalnem programu. Na splošne predmete se lahko kandidat pripravlja sam, ko je pripravljen, lahko pristopi k izpitu. Prek e-pošte se dogovarja z učečim učiteljem individualno. Posamezen izpit stane 50 €. Da bi kandidat izpit opravil uspešno, lahko učitelj splošnega predmeta po presoji zahteva tudi posamezno konzultacijo pred izpitom, ki stane 40 €. Predavanja strokovnih predmetov so obvezna. Skupna cena predavanja strokovnega predmeta in izpita znaša 250 €.

Pogoj za opravljanje izpitov in predavanj je uspešno opravljen PLN. Pogoji za vpis so določeni s posameznim izobraževalnim programom. Za vpis v izobraževalni program v sklopu izobraževanja odraslih se plača vpisnina. Prva vpisnina stane 300 €, naslednje vpisnine pa 200 €. Stroški šolnine se opredeljujejo za vsako šolsko leto posebej. Ob vpisu podpiše udeleženec pogodbo o izobraževanju, ki določa obveznosti za tekoče šolsko leto, višino šolnine oziroma ceno za opravljanje posameznih izpitov in poklicno maturo.

Udeleženci izobraževanja odraslih se vpišejo do 1. oktobra v tekočem šolskem letu. Glede na predhodne individualne pogovore z vodjo izobraževanja odraslih se lahko udeleženci vpišejo tudi med šolskim letom. Udeleženec izobraževanja odraslih se lahko med šolanjem tudi izpiše. Šolsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra prihodnje leto. Z vpisom ima izobraževalec pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Šola pripravi za vsakega udeleženca izobraževanja odraslih osebni izobraževalni načrt, pri oblikovanju le-tega sodeluje tudi izobraževalec. Po uspešno opravljenem zaključnem letniku lahko udeleženec pristopi k opravljanju poklicne mature, ko le-to opravi, mu preneha veljati status izobraževalca odraslih.

IZVEDBA PLAČIL

Plačilo PLN:

* primer: PLN 2022/2023 IO, Ime Priimek

Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti (PLN). Za kandidate, ki preizkusa niste opravljali, bo termin konec septembra 2022, po predhodnih prijavah. Prijavnico za PLN pošljete izključno v elektronski obliki.

Plačilo vpisnine nakažete na račun šole s pripisom:

* vpisnina 2022/2023 IO, Ime Priimek kandidata, za sklic navedite datum plačila

Pri plačilu izpitov, predavanj, konzultacij ali mature navedete:

Izpit, predavaje, konzultacije in kratico predmeta ter letnik

* primer: predavanje RIS1 Ime priimek 2022/2023, za sklic navedite datum plačila
izpit DOS1 Ime Priimek 2022/2023,
za sklic navedite datum plačila

Po plačilu izpitov, predavanj ali konzultacij pošljite potrdilo o plačilu (bančni izpisek spletne banke, skenirano potrdilo …) učečemu učitelju in koordinatorju na e-naslov. Datoteko potrdila poimenujte:
* primer: Priimek_Ime_potrdilo_o_plačilu_ izpit_SLO1
Priimek_Ime_potrdilo_o_plačilu_RIS2_2022_2023

Prosimo, da shranite vsa potrdila in račune.

 

Uroš Acman, vodja in organizator izobraževanja odraslih

Uradne ure:
sreda 11.30 do 13.00, Križanke
četrtek: 8.00 do 12.00 na daljavo
petek: 9.30 do 11.00, Križanke
po dogovoru

Telefon: 051 335 226
Elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si

 

 

 

 

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost