x

Oblikovna

izobraževanje odraslih

OBVESTILA

POKLICNA MATURA  – JESENSKI ROK

Termini pisnih izpitov na jesenskem roku poklicne mature

DOVOLJENI PRIPOMOCKI-2020 – jesenski

SEZNANITEV Z REZULTATI PRI SPLOŠNI MATURI IN 5. PREDMETU

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in 5. predmetu bo v ponedeljek, 13. julija 2020, v R1 ob:

10.00 – 4. f in 4. g-razred

11.00 – dodatni maturitetni predmet

14. julij 2020 je zadnji rok za prijavo na jesenski izpitni rok.

SEZNANITEV Z REZULTATI PRI POKLICNI MATURI

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi bo v torek, 7. 7. 2020, v R1 ob:
10.00 – 4. a
10.30 – 4. b
11.00 – 4. c
11.30 – 4. d
12.00 – lanski, odrasli
Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše spričevalo prevzame ožji družinski član z vašim pisnim pooblastilom in svojo osebno izkaznico. Informacije o rezultatih po telefonu in e-pošti niso možne.

POKLICNA MATURA 2020 – SPOMLADANSKI ROK

V priponkah objavljamo razpored pisnih izpitov in navodila o poteku mature.

POKLICNA_MATURA_2020

Ustni-osnovni razpored 2020

NAVODILA_POKLICNA_ MATURA_2020

SPLOŠNA MATURA 2020 – SPOMLADANSKI ROK

V priponkah objavljamo razpored pisnih in ustnih izpitov ter navodila o poteku mature.

Pripomocki_2020

splosna_matura_ustni_izpiti_okvirno_2020

Maturitetni_izpitni_red_2020_kandidati

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – VPIS 2019/20

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana

Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana

Izobraževanje odraslih: Draga Klavžar, spec.

Telefon: 01 242 87 62       

TŠ.: 64067076

DŠ.: 5086108000

Račun šole: 01100 – 6030699165

 

VPISI V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

 Na vpis prinesite:

– originalno spričevalo zadnjega letnika osnovne šole in kopijo tega spričevala ali

– spričevala prejšnje srednje šole (če jih imate) in kopije teh spričeval,

– rojstni list in kopijo rojstnega lista,

– obvezno morate poznati svojo EMŠO številko, ker jo potrebujemo pri vpisu,

– potrdilo o plačilu vpisnine (če se vpisujete prvič 300 €, če ste bili na izobraževanju odraslih lansko šolsko leto že vpisani, 200 €),

 Plačilo nakažete na račun šole s pripisom vpisnina 2019/20 izobraževanje odraslih (sklica pri številki računa ni).

Vpis za šolsko leto  2019 in uradne ure: torek, sreda, četrtek, petek od 8. do 12. ure

Za termin vpisa lahko pokličete na telefonsko številko: 01 242 87 62 ali se predhodno najavite po e-pošti: izobrazevanje.odrasli@ssof.si ali  tajnistvo@ssof.si

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI

Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti. Za kandidate, ki ga niste opravljali, bo termin preizkusa konec septembra 2019, po predhodnih prijavah. 

 Za preizkus boste potrebovali naslednje pripomočke:

za izobraževalni program: TEHNIK/TEHNICA OBLIKOVANJA

* GRAFIČNO OBLIKOVANJE

* MODNO OBLIKOVANJE

* OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV

S seboj morate imeti: svinčnike različnih trdot (HB, 3B, 6B), radirko, tri risalne liste formata A3, lepilni trak, barvice (polmastne), olfa oziroma grafični nož ali škarje, dva trikotnika.

za izobraževalni program: FOTOGRAFSKI TEHNIK/TEHNICA

S seboj morate imeti: kemični svinčnik, svinčnik (2B), radirko, tempera barve s priborom za slikanje, dva trikotnika, šest risalnih listov formata A3, škarje.

za izobraževalni program: UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

S seboj morate imeti: svinčnike različnih trdot (HB, 3B, 6B), radirko, tri risalne liste formata A3, lepilni trak, barvice (polmastne), olfa oziroma grafični nož ali škarje, dva trikotnika.

Ljubljana, 2. 9. 2019

Draga Klavžar, spec., organizatorka izobraževanja odraslih

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray