x

Oblikovna

izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH / IZOBRAŽEVANJE PO MERI

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 64067076
Transakcijski račun: 01100 – 6030699165
Organizator izobraževanja odraslih: Uroš Acman, prof.
Telefon: 051 335 226
Elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si
Uradne ure: sreda: 11.00 do 12.00 (Križanke), četrtek: 8.00 do 10.00 (Roška cesta 2), ostale dni po dogovoru

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Na vpis prinesite:
1. originalno spričevalo zadnjega letnika osnovne šole in kopijo tega spričevala
2. ali spričevala prejšnje srednje šole in kopije teh spričeval,
3. rojstni list in kopijo rojstnega lista,
4. osebni dokument, EMŠO številko,
5. potrdilo o plačilu vpisnine
(če se vpisujete prvič 300 €, če ste bili na izobraževanju odraslih lansko šolsko leto že vpisani, 200 €).
6. Aktivni kandidati pred ponovnim vpisom pošljite potrdilo (bančni izpisek spletne banke,
skenirano potrdilo …) o plačilu vpisnine na: izobrazevanje.odrasli@ssof.si

PLAČILO VPISNINE
Primer:
VPIS 2021/2022 IO, ime in priimek

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI (PLN)

Prijava na preizkus
Na elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si  pošljite izpolnjeno prijavnico za PLN ter potrdilo o plačilu. Po razvrstitvi v evidenco vas bomo obvestili o terminu preizkusa.

Plačilo preizkusa
Primer: PLN 2021/2022 IO, ime in  priimek
Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti (PLN). Za kandidate, ki preizkusa
niste opravljali, bo termin v drugi polovici septembra 2021, po predhodnih prijavah.

Potek PLN
Preizkus traja nekaj ur. Tip nalog je enak za programe: tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija in fotografski tehnik.
Obsega štiri naloge: risarsko, domišljijsko, barvno in prostorsko.
S seboj prinesite:
5 risalnih listov in 5 listov šeleshamer papirja formata A3, svinčnike različnih trdot (HB, 2B, 6B), radirko,
lepilni trak, šilček, grafični nož (olfa), škarje, lepilo za papir, črne flomastre treh različnih debelin, barvice,
tempera barve s priborom za barvanje (čopiči različnih velikosti, paleta, posoda za vodo in krpa).

PLAČILA
Plačilo vpisnine nakažete na račun šole s pripisom:
vpisnina 2021/2022 IO, ime in priimek kandidata,

za sklic navedite datum plačila.

Plačilo izpitov, predavanj, konzultacij ali mature
Navedite podatke:
izpit, predavaje, konzultacije in kratico predmeta ter letnik,
Primer: predavanje RIS1 ime in priimek 2021/2022; izpit DOS1 ime in priimek 2020/2021

za sklic navedite datum plačila.


Po pla
čilu izpitov, predavanj ali konzultacij pošljite potrdilo o plačilu (bančni izpisek spletne banke, skenirano potrdilo …) učečemu učitelju in koordinatorju na e-naslov. Datoteko potrdila poimenujte.
Primeri: Priimek_ime_potrdilo_o_plačilu_ izpit_PTE1, Priimek_ime_potrdilo_o_plačilu_ predavanje_PTE1 …

Prosimo, da shranite vsa potrdila in ra
čune.

Uroš Acman, vodja in organizator izobraževanja odraslih

 

Uradne ure: četrtek: 8.00 do 10.00 (Roška cesta 2), sreda: 11.00 do 12.00 (Križanke), po dogovoru
Elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si
Telefon: 051 335 226

 

 

 

 

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost