x

Oblikovna

izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH / IZOBRAŽEVANJE PO MERI

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 64067076
Transakcijski račun: 01100 – 6030699165
Organizator izobraževanja odraslih: Uroš Acman, prof.
Telefon: 051 335 226
Elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si

Uradne ure:
ponedeljek: 9.30 do 11.00, Križanke (knjižnica)
petek: 8.00 do 12.00 (na daljavo)
po dogovoru
Če na telefon trenutno nisem dosegljiv, vas pokličem v najkrajšem možnem času. Lahko mi pošljete tudi e-pošto.

* Uradne ure veljajo do 31. 8. 2024.

CENIK IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2023/24

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Ob vpisu šola pripravi osebni izobraževalni načrt. Če imajo izobraževalci opravljene kakšne obveznosti iz prejšnjega izobraževanja, se jim iz podobnih programov priznajo splošni predmeti. Pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta potrebujemo osnovne osebne podatke ter originalna spričevala. Vse dokumente pred prijavo pošljite izključno v elektronski obliki na naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si

Izobraževanje poteka običajno med tednom v popoldanskem času, predvidoma od 13.00 do 20.00. Potek strokovnih predmetov poteka običajno zaporedno, po končanih predavanjih se kandidati prijavijo na izpit. Plačila se opravijo za predavanja in izpit pred njihovim začetkom. Predavanja potekajo v skupinah ali individualno s konzultacijami. Oblika izobraževanja je odvisna od števila vpisanih udeležencev v posameznem izobraževalnem programu. Na splošne predmete se lahko kandidat pripravlja sam, ko je pripravljen, lahko pristopi k izpitu. Prek e-pošte se dogovarja z učečim učiteljem individualno. Posamezni izpit stane 50 €. Da bi kandidat izpit opravil uspešno, lahko učitelj splošnega predmeta po presoji zahteva tudi posamezno konzultacijo pred izpitom, ki stane 40 €. Predavanja strokovnih predmetov so obvezna. Predavanja strokovnega predmeta in izpit skupaj stane 250 € in se plača pred pričetkom predavanj.

Pogoj za opravljanje izpitov in predavanj je uspešno opravljen PLN. Pogoji za vpis so določeni s posameznim izobraževalnim programom. Za vpis v izobraževalni program v sklopu izobraževanja odraslih se plača vpisnina. Prva vpisnina stane 300 €, naslednje vpisnine pa 200 €. Stroški šolnine se opredeljujejo za vsako šolsko leto posebej. Ob vpisu podpiše udeleženec pogodbo o izobraževanju, ki določa obveznosti za tekoče šolsko leto, višino šolnine oziroma ceno za opravljanje posameznih izpitov in poklicno maturo.

Udeleženci izobraževanja odraslih se vpišejo do 1. oktobra v tekočem šolskem letu, glede na predhodne individualne pogovore z vodjo izobraževanja odraslih se lahko udeleženci vpišejo tudi med šolskim letom. Udeleženec izobraževanja odraslih se lahko med šolanjem tudi izpiše.

Šolsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra prihodnje leto. Z vpisom ima izobraževalec pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Šola pripravi za vsakega udeleženca izobraževanja odraslih osebni izobraževalni načrt, pri oblikovanju le-tega sodeluje tudi izobraževalec.

Po uspešno opravljenem zaključnem letniku, lahko pristopi udeleženec k opravljanju poklicne mature, ko le-to opravi, mu preneha veljati status izobraževalca odraslih.

PLN

Preizkus likovne nadarjenosti – PLN za šolsko leto 2023/2024 bo potekal 28. 9. 2023 ob 10. uri v Križankah (navdila prejmete po e-pošte pred izpitom). Preizkus poteka vsako leto konec septembra.

Preizkus traja nekaj ur. Tip nalog je enak za programe: tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija in fotografski tehnik. Obsega štiri naloge: risarsko, domišljijsko, barvno in prostorsko.

S seboj prinesite:

5 risalnih listov in 5 listov šeleshamer papirja formata A3, svinčnike različnih trdot (HB, 2B, 6B), radirko, lepilni trak, šilček, grafični nož (olfa), škarje, lepilo za papir, črne flomastre treh različnih debelin, barvice, tempera barve s priborom za barvanje (čopiči različnih velikosti, paleta, posoda za vodo in krpa).

Povezava do prijavnice: https://oblikovna.si/wp-content/uploads/2022/02/PLN_prijavnica-3-1.pdf

Pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti (PLN), zato vpisnine ne plačujete vnaprej. Za kandidate, ki preizkusa še niste opravljali, je termin konec septembra, po predhodnih prijavah.

Prijavnico za PLN pošljite izključno v elektronski obliki.

 PLAČILO PLN

Transakcijski račun: 01100 – 6030699165
Cena izpita PLN  je 50 €. Pri plačilo navedite ime in priimek kandidata. Za sklic navedite datum plačila.
Prosim poimenujte potrdilo o plačilu (fotografijo odrezka, screenshot plačila, pdf, jpg …) in ga pošljite hkrati z elektronsko prijavnico na elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si Poimenovanje datoteke: Priimek_Ime_PLN_IO_2023/2024

 IZVEDBA PLAČIL

 Plačilo vpisnine nakažete na račun šole s pripisom:

  • vpisnina 2023/2024 IO, ime in priimek kandidata,
  • za sklic navedite datum plačila.

Pri plačilu izpitov, predavanj, konzultacij ali mature navedete:

  • Izpit, predavaje, konzultacije in kratico predmeta, ter letnik,
  • primer: predavanje RIS1 ime priimek 2023/2024; izpit DOS1 ime priimek 2023/2024
  • za sklic navedite datum plačila,
  • po plačilu izpitov, predavanj ali konzultacij pošljite potrdilo o plačilu (bančni izpisek spletne banke, skenirano potrdilo…) učečemu učitelju in koordinatorju na e-naslov. Datoteko potrdila poimenujte, primer:
  • Priimek_Ime_potrdilo_o_plačilu_ izpit_SLO1,
  • Priimek_Ime_potrdilo_o_plačilu_RIS2_2023_2024

 Potrdila o plačilih pošljite pred pričetkom predavanj oziroma izpitov.
Prosimo, da shranite vsa potrdila in račune.

PONOVNI VPIS

Če ste bili vpisani v šolskem letu 2022/2023 in ste že uredili elektronsko pogodbo s podpisom, potem osebni obisk ni potreben.
Potrebujem le poimenovano potrdilo o plačilu vpisnine za leto 2023/2024. Fotografijo odrezka (screenshot plačila, pdf, jpg…), potrdilo spletne banke in podobno, skrbno poimenujte (Priimek_Ime_vpis_2022_2023), da ne pride do izgube datoteke in pošljite prek e-pošte. Pri sklicu navedite namen plačila ”vpis2023/2024”.

Po prejemu potrdila vam pošljem novo pogodbo in račun.

Sestanek za vse kandidate bo predvidoma v začetku oktobra na daljavo.

 

Uroš Acman, vodja in organizator izobraževanja odraslih

Uradne ure:
ponedeljek: 9.30 do 11.00, Križanke (knjižnica)
petek: 8.00 do 12.00 na daljavo
po dogovoru
Če na telefon trenutno nisem dosegljiv, vas pokličem v najkrajšem možnem času. Lahko mi pošljete tudi e-pošto.

* Uradne ure veljajo do 31. 8. 2024.

Telefon: 051 335 226
Elektronski naslov: izobrazevanje.odrasli@ssof.si

 

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost