Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

Šolski sklad je oblika zbiranja sredstev za nadstandardne dejavnosti šole in ga imajo v takšni obliki vse šole. Zbrana sredstva upravlja odbor, v katerega ste vključeni tudi starši preko svojih predstavnikov. Sredstva namenjamo tako nadstandardnim dejavnostim kot tudi nakupu opreme. Sklad velik del sredstev nameni tudi reševanju socialnih stisk, ki jih je, kot opažamo, vsako leto več. V ta namen se na podlagi utemeljenih prošenj odobri subvencioniranje nadstandardnih dejavnosti šole, kot sta šola v naravi in strokovna ekskurzija.

Šolski sklad-pravilnik vloga-šolski sklad