x

Oblikovna

vpisni postopek

Vpisni postopek vodi: Siniša Borovičanin
e-naslov: vpis@ssof.si
telefon: 030 459 985
uradne ure: ponedeljek–petek: 10.00–13.00 (pisarna v Križankah)
Preusmeritve:  Za vsa vprašanja in pojasnila o vpisnem postopku smo vam na voljo na e-naslovu:  vpis@ssof.si

VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

15. januar: objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove

16. in 17. februar: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

do 1. marca: prijava na preizkus likovne nadarjenosti (PLN)

8. in 9. marec: opravljanje PLN

do 28. marca: prejem pisnega potrdila o opravljenem PLN

do 2. aprila: rok za prijavo za vpis v prvi letnik za šolsko leto 2024/25

do 23. aprila do 15. ure: možnost prenosa prijav

do 24. maja: obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu vpisa

* 17.–21. junij do 14. ure: izvedba 1. kroga vpisnega postopka

21. junij do 16. ure: objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo; seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu

do 26. junija do 15. ure: izvedba 2. kroga vpisa za kandidate, ki niso bili uspešni v 1. krogu

do 2. julija do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga

do 3. julija do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

* do 4. julija do 15. ure: objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

*Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost