x

Oblikovna

vpisni postopek

Vpisni postopek vodi: Ajda Petrovič
e-naslov: vpis@ssof.si
telefon: 030 459 985
uradne ure: torek, četrtek: 11.00 do 13.00 (pisarna Križanke)

Preusmeritve:  Za vsa vprašanja in pojasnila o vpisnem postopku smo vam na voljo na e-naslovu:  vpis@ssof.si

 

VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

* 21. januar: objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove

* 12. februar: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

* do 2. marca: prijava na preizkus likovne nadarjenosti (PLN)

* 12. marec: opravljanje preizkusa likovne nadarjenosti (PLN)

* do 28. marca: prejem pisnega potrdila o opravljenem PLN

* do 4. aprila: rok za prijavo za vpis v prvi letnik za šolsko leto 2022/23

* do 25. aprila: možnost prenosa prijav

* do 27. maja: obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu vpisa

* 16.–21. junij: potek 1. kroga vpisnega postopka

* 21. junij: objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu

* do  24. junija: izvedba 2. kroga vpisa za kandidate, ki niso bili uspešni v 1. krogu

* do 1. julija: objava rezultatov 2. kroga in vpis kandidatov

 

*Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.

 

 

 

 

 

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost