x

Oblikovna

vpisni postopek

OBVESTILO

Vse kandidate za prepis na našo šolo (v 1. ali 2. letnik) obveščamo, da smo postopke preusmeritve za  šolskeo leto 2021/22 zaključili, zato prošenj za prepis od 7. 5. 2021 dalje ne obravnavamo več.
Hvala za razumevanje.


VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

* februar:
– informativni dan: 12. 2. in 13. 2. 2021
   Prijave na PLN pošljete na naslov: tajnistvo@ssof.si

   Prijavnica za PLN: PLN_prijavnica 

* marec:
– prijave na preizkus likovne nadarjenosti (PLN)
Prijave na PLN pošljete na naslov: tajnistvo@ssof.si
– oddaja prijav za PLN: do 4. 3. 2021
– opravljanje PLN: 13. 3. 2021  za vse smeri  

Vprašanja glede PLN-ja pošljite na: pln@ssof.si

* april:
– prijavljanje za vpis v 1. letnik: do 2. 4. 2021
– možnost prenosa prijav: od 2. 4. do 22. 4. 2021 (22. 4. do 10.00)
samo po e-pošti: lilijana.lukac@ssof.si
Obrazec / izjava za prenos prijavnice (pdf, 155 KB)
Obrazec / izjava za prenos prijavnice (doc, 32 KB)
Informacija o poteku prenosa prijavnice

* maj:
– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu
vpisa: 27. 5. 2021

* junij:
– potek 1. kroga vpisnega postopka: 16. 6. do 21. 6. 2021 do 14.00
– objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo ter vpis uspešnih kandidatov 1. kroga vpisa: 21. 6. 2021
– izvedba 2. kroga vpisa, posredovanje gradiva neuspešnim kandidatom: 21. 6. do 24. 6. 2021 do 15.00
– objava rezultatov 2. kroga vpisa: 29. 6. 2021
– vpis uspešnih  kandidatov  v 2. krogu: do 30. 6. 2021 do 14.00

 

Na šoli imamo pogosto omejitev vpisa, kar pomeni, da bodoče dijake vpisujemo tudi glede na šolski uspeh v 7., 8., in 9. razredu OŠ.


Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri šolski psihologinji Lilijani Lukač, ki vodi vpisni postopek, na e-naslovu: lilijana.lukac@ssof.si

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost