x

Oblikovna

vpisni postopek

VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

* februar: informativni dan: 12. 2. in 13. 2. 2021
– prijave na PLN – pošljete na naslov: tajnistvo@ssof.si   

  Prijavnica za PLN: pln_prijavnica

* marec:
– prijave na preizkus likovne nadarjenosti (PLN)

  Prijavnica za PLN: pln_prijavnica

– opravljanje PLN: 12. 3. 2021 (umetniška gimnazija – likovna smer in fotografski tehnik) od 8.00 do 14.00
– opravljanje PLN: 13. 3. 2021 (tehnik oblikovanja) od 8.00 do 14.00

* april:
– prijavljanje za vpis v 1. letnik: do 2. 4. 2021
– možnost prenosa prijav: od 2. 4. do 22. 4. 2021

* maj: obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu vpisa: 27. 5. 2021

* junij:
– potek 1. kroga vpisnega postopka: 16. 6. do 21. 6. 2021 do 14.00
– objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo ter vpis uspešnih kandidatov 1. kroga vpisa: 21. 6. 2021
– izvedba 2. kroga vpisa, posredovanje gradiva neuspešnim kandidatom: 21. 6. do 24. 6. 2021 do 15.00
– objava rezultatov 2. kroga vpisa: 29. 6. 2021
– vpis uspešnih  kandidatov  v 2. krogu: do 30. 6. 2021 do 14.00

 

Na šoli imamo pogosto omejitev vpisa, kar pomeni, da bodoče dijake vpisujemo tudi glede na šolski uspeh v 7., 8., in 9. razredu OŠ.


Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.

Vse dodatne informacije lahko dobite pri šolski psihologinji Lilijani Lukač, ki vodi vpisni postopek, na e-naslovu: lilijana.lukac@ssof.si

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost