x

Oblikovna

vpisni postopek

Vpisni postopek vodi: Andreja Kos
e-naslov: vpis@ssof.si
telefon: 030 459 985
uradne ure: ponedeljek, torek: 8.00 do 13.00 (pisarna Križanke)
četrtek: 11.00 do 15.00 (pisarna Križanke)
Preusmeritve:  Za vsa vprašanja in pojasnila o vpisnem postopku smo vam na voljo na e-naslovu:  vpis@ssof.si

VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

* 16. januar: objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove

* 17. in 18. februar: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

do 2. marca: prijava na preizkus likovne nadarjenosti (PLN)

* 10. in 11. marec: opravljanje PLN

do 27. marca: prejem pisnega potrdila o opravljenem PLN

* do 3. aprila: rok za prijavo za vpis v prvi letnik za šolsko leto 2023/24

* do 24. aprila do 14. ure: možnost prenosa prijav

* do 29. maja: obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu vpisa

* 16.–21. junij: potek 1. kroga vpisnega postopka

* 21. junij: objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo; seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu

* do 23. junija: izvedba 2. kroga vpisa za kandidate, ki niso bili uspešni v 1. krogu

* do 29. junija do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga

* do 30. junija do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

* do 3. julija: objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

*Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.

 

 

 

 

 

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost