x

Oblikovna

vpisni pogoji

Vpis poteka junija, ko se zaključi šolanje na osnovni šoli.
Na šolo lahko kandidiraš, če si uspešno opravil preizkus likovne nadarjenosti.
Ker se na šolo običajno želi vpisati več dijakov, kot je razpoložljivih mest, imamo pogosto omejitev vpisa, zato se je treba potruditi tudi pri uspehu v osnovni šoli.

Predviden obseg vpisa v 4-letne programe srednje strokovne šole in umetniške gimnazije likovne smeri:
– 3 oddelki tehnika oblikovanja

(grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov, modno oblikovanje)
– oddelek fotografskega tehnika
– 2 oddelka umetniške gimnazije likovne smeri

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray