x

Oblikovna

vpisni pogoji

Na šolo lahko kandidiraš, če si uspešno opravil/-a preizkus likovne nadarjenosti.
Ker se na šolo običajno želi vpisati več dijakov, kot je razpoložljivih mest, imamo pogosto omejitev vpisa, zato se je potrebno potruditi tudi pri uspehu v osnovni šoli.

Predviden obseg vpisa v 4-letne programe srednje strokovne šole in umetniške gimnazije likovne smeri:

– 4 oddelki tehnika oblikovanja (grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov, modno oblikovanje)
– 1 oddelek fotografskega tehnika
– 2 oddelka umetniške gimnazije likovne smeri

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost