x

Oblikovna

vpisni pogoji

Na šolo lahko kandidiraš, če si uspešno opravil/-a preizkus likovne nadarjenosti (PLN).

Ker se na šolo običajno želi vpisati več dijakov, kot je razpoložljivih mest, imamo pogosto omejitev vpisa, zato se je potrebno potruditi tudi pri uspehu v osnovni šoli.

Informativno prilagamo informacijo o točkah, ki so jih dijaki potrebovali za uspešen vpis v prejšnjih letih. Hkrati bi vas želeli opozoriti, da se število točk, ki so potrebne za vpis, vsako leto spremeni in je odvisno od učne uspešnosti kandidatov, ki se želijo vpisati na posamezni program.

ŠOL. LETO PROGRAM
TEHNIK OBLIKOVANJA  FOTOGRAFSKI TEHNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER
2018/19      136     116     144
2019/20      127     118     brez omejitve
2020/21      137     131     brez omejitve
2021/22      144     130     156
2022/23   139 130  NPZ 95
           159

*Točke potrebne za vpis po prvem krogu vpisnega postopka

Predviden obseg vpisa v 4-letne programe srednje strokovne šole in umetniške gimnazije  likovne smeri v šolskem letu 2023/24:

– 4 oddelki tehnika oblikovanja (grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov, modno oblikovanje)
– 1 oddelek fotografskega tehnika
– 2 oddelka umetniške gimnazije – likovne smeri

 

 

 

 

 

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost