x

Oblikovna

vpisni pogoji

Na šolo lahko kandidiraš, če si uspešno opravil/-a preizkus likovne nadarjenosti (PLN).

Ker se na šolo običajno želi vpisati več dijakov, kot je razpoložljivih mest, imamo pogosto omejitev vpisa, zato se je potrebno potruditi tudi pri uspehu v osnovni šoli.

Informativno prilagamo informacijo o točkah, ki so jih dijaki potrebovali za uspešen vpis v prejšnjih letih. Hkrati bi vas želeli opozoriti, da se število točk, ki so potrebne za vpis, vsako leto spremeni in je odvisno od učne uspešnosti kandidatov, ki se želijo vpisati na posamezni program.

ŠOL. LETO PROGRAM
TEHNIK OBLIKOVANJA  FOTOGRAFSKI TEHNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER
2018/19 136 116 144
2019/20 127 118 brez omejitve
2020/21 137 131 brez omejitve
2021/22 144 130 156
2022/23 139 130 NPZ 95 159
2023/24 139 130 brez omejitve

*Točke potrebne za vpis po prvem krogu vpisnega postopka

Predviden obseg vpisa v 4-letne programe srednje strokovne šole in umetniške gimnazije  – likovne smeri v šolskem letu 2024/25:

– 4 oddelki tehnika oblikovanja (grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih
predmetov, modno oblikovanje)
– 1 oddelek fotografskega tehnika
– 2 oddelka umetniške gimnazije – likovne smeri

Arrow Small Up Gray
Arrow Small Up Gray
Dostopnost
Dostopnost