Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

Kako se vpišem?

kako se vpišem?

Kandidati za vpis morajo v marcu opraviti preizkus likovne nadarjenosti-sprejemni izpit.

Ta preverja likovno nadarjenost in je prilagojen nivoju devetošolcev.

Preizkus je enak za vse smeri.

Naloge so štiri in preverjajo različne vidike likovne nadarjenosti:

  1. naloga je risanje po modelu (A3 format, svinčnik)
  2. naloga je domišljijska (različne tehnike)
  3. naloga preverja uporabo barv (naloga s tempera barvami)
  4. naloga preverja prostorske sposobnosti (manjša skulptura iz papirja)

Z vsako nalogo lahko kandidat prejme 10 točk. Da je preizkus uspešno opravljen, mora biti seštevek točk vseh nalog skupaj vsaj 20.

Uspešno opravljen preizkus še ni zagotovilo, za sprejem na šolo. Tako kot na vse druge šole, ki imajo omejitev vpisa, je pomembno, da ima kandidat dovolj točk, ki so seštevek točk uspeha v 7., 8. in 9. razredu. Spodnja meja za sprejem na šolo je vsako leto nekoliko drugačna, kar pa ne pomeni, da mora biti kandidat, če želi biti sprejet na šolo, v vseh treh letih le odličen.

Ostale vpisne aktivnosti so v skladu z Razpisom za vpis v srednje šole, ki ga vsako leto izda Ministrstvo za šolstvo.

INFORMACIJE O VPISU