SODELOVANJE
Z ZUNANJIMI
STROKOVNJAKI
IN DELAVNICE
 

Na vseh partnerskih šolah je potekalo sodelovanje z zunanjimi eksperti v obliki predavanj in delavnic. Področja so bila različna – glede na izobraževalne smeri in potrebe zastavljenih projektnih nalog.

Na SŠOF smo za dijake smeri Oblikovanje uporabnih predmetov najprej organizirali “LESNI DAN” na Biotehniški fakulteti, nato predavanje o urbanizmu in urbani opremi s praktičnimi primeri ter delavnico na temo marketinga, ki so se je udeležili tudi dijaki s smeri Grafično oblikovanje.

.