“LESNI DAN”
NA BIOTEHNIŠKI
FAKULTETI
 

V sodelovanju z Biotehniško fakulteto je SŠOF za dijake, ki so vključeni v pilotni projekt NET-ENT 6. 11. 2018 organiziralia obisk Oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti, predavanja in predstavitve dela v laboratorijih so jim razširila znanja s področja izbire, obdelave in zaščite lesa, saj bodo v sklopu pilotnega projekta zasnovali in oblikovali izdelke iz lesa invazivnih rastlin.

Program: predstavitev Oddelka za lesarstvo in na kratko o lesu (dr. Katarina Čufar), anatomija lesa in les invazivk (dr. Maks Merela), mehanska obdelava lesa (dr. Bojan Gospodarič), lepljenje lesa (dr. Milan Šernek), zaščita in modifikacija lesa (Davor Kržišnik), površinska obdelava lesa (dr. Matjaž Pavlič), preskušanje pohištva (Tomaž Kušar, Jure Žigon).