x

Oblikovna
21. 4. 2023

STANJE PRIJAV ZA VPIS V 1. LETNIK 2023/24

na dan 21. 4. 2023

Tabela: Posodobljeno stanje prijav na dan 21. 4. 2023
Pomembni dokumenti:
Obrazec za prenos prijavnice 2023/24
Tabela za izračun točk

Prenos prijav
Kandidati za vpis v prvi letnik imajo možnost, da najkasneje do 24. aprila 2023 do 14.00 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

Postopek prenosa prijav:

Postopek prenosa prijav poteka elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na vpis@ssof.si posredujejo skenirano / fotografirano IZJAVO O PRENOSU PRIJAVNICE podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalna delavka Andreja Kos odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drug program oziroma drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Več informacij o vpisnem postopku:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
https://oblikovna.si/vpis/vpisni-postopek/

 

Arrow Small Up Gray
Dostopnost