x

Oblikovna
14. 2. 2021

PLN

Spoštovani osnovnošolci, ki nameravate pristopiti k preizkusu likovne nadarjenosti!
Preizkus preverja vašo nadarjenost in ne naučenega znanja, zato pripravljalni tečaji niso potrebni.
Zadostuje spočita glava in dobro ošiljeni svinčniki.

Preizkus likovne nadarjenosti

Arrow Small Up Gray
Dostopnost