ZAČETEK
NOVEGA
ERASMUS+
PROJEKTA
 

NET-ENT (Networking for Entrepreneurship) je Erasmus+ dvoletni K2 projekt, pri katerem je SŠOF Ljubljana ena od petih sodelujočih partnerskih šol. Vodilna šola je ŠC Nova Gorica, sodelujejo pa še šole iz Glasgowa, Bilbaa in Helsinkov. Mreženje za podjetništvo je predvideno kot povezava različnih izobraževalnih programov, strokovnih področij, ki se v času šolanja redko povezujejo, v realnem poslovnem svetu pa je to nujno, da lahko nastane kvaliteten in tržno zanimiv izdelek.

Trženje, oblikovanje in proizvodnja so področja, ki se v podjetništvu prepletajo, zato je smiselno, da dijaki že v času šolanja pridobijo vpogled tudi v področja, ki se povezujejo z njihovim osnovnim strokovnim področjem. S podporo mentorjev in zunanjih strokovnjakov bo v času pilotnega projekta na partnerskih šolah nastalo vsaj 8 izdelkov, ki bodo pripravljeni do faze prototipa in načrtov, ki so osnova za serijsko proizvodnjo.

.