PUBLIKACIJE
 

Na SŠOF smo razen skupne predstavitvene publikacije za celoten projekt NET-ENT oblikovali tudi posamezne brošure, ki predstavljajo delo naše šole v tem projektu.