PROJEKT
NET-ENT
IN
PARTNERSKE
ŠOLE
 

NET-ENT (Networking for Entrepreneurship) je Erasmus+ dvoletni K2 projekt, pri katerem je SŠOF Ljubljana ena od petih sodelujočih partnerskih šol. Vodilna šola, je ŠC Nova Gorica, sodelujejo pa še šole iz Glasgowa, Bilbaa in Helsinkov. Mreženje za podjetništvo je predvideno kot povezava različnih izobraževalnih programov, strokovnih področij, ki se v času šolanja redko povezujejo, v realnem poslovnem svetu pa je to nujno, da lahko nastane kvaliteten in tržno zanimiv izdelek.

Trženje, oblikovanje in proizvodnja so področja, ki se v podjetništvu prepletajo, zato je smiselno,
da dijaki že v času šolanja pridobijo vpogled tudi v področja, ki se povezujejo z njihovim osnovnim
 strokovnim področjem. S podporo mentorjev in zunanjih strokovnjakov bo v času pilotnega projek
ta na partnerskih šolah nastalo vsaj 8 izdelkov, ki bodo pripravljeni do faze prototipa in načrtov, ki
so osnova za serijsko proizvodnjo.

Več o projektu je objavljeno na uradnih spletnih straneh, katerih skrbnik je vodilna šola – Šolski
 center Nova Gorica, glavna koordinatorka pa Rosana Pahor.

Networking for Entrepreneurship
Project Reference: 2017-1-SI01-KA202-035580
Start: 01-09-2017 – End: 29-02-2020

Programme:
Erasmus+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action Type: Strategic Partnerships for vocational education and trainingelen

.