MODNA
KREACIJA
JAKNA
S KOLEKTORJI
 

Na predlog mentorice prof. Tanje Ušaj Hvalič iz ŠCNG so se na oddelku modnega oblikovanja SŠOF v sklopu pilotnega projekta lotili oblikovanja oblačila s kolektorji. Ideja o takem izdelku je nastala v UP SOLARIX (Mik Sulič, dijak ŠCNG). Na SŠOF je prof. Sabina Puc med zasnovami kreacij oblačila izbrala osnutek Lare Ponebšek, ki je idejno zasnovo razvila in izdelala jakno s pripetimi kolektorji, ki jih je možno sneti, pa tudi pokriti, kadar niso v uporabi. Pri izdelavi je dijakinji kot somentorica svetovala tudi prof. Nataša Grčar Napast.

Ker je zasnova in izvedba take kreacije kompleksna, sta za tehnično podporo na področju elektronike sodelovala še Matjaž Marušič in Robert Č ebron (ŠCNG), pri laserskem izrezovanju pa Igor Stanko (SŠOF).

Dijaki z oddelka fotografije na SŠOF so o izdelani kreaciji pod mentorstvom prof. Nike Oblak posneli kratek video za predstavitev izdelka na sejmu UP v Celju, sproti pa so snemali tudi proces nastajanja kreacije. Dijaki grafičnega oblikovanja so o nastajanju jakne pripravili še brošuro.