CGP
ZA UČNO
PODJETJE
RESLES
 

Dijakinja grafičnega oblikovanja Tjaša Peterle je pod mentorstvom prof. Aleksandra Brezlana zasnovala znak učnega podjetja RESLES in osnovne aplikacije. Z Zalo Tiran sta začeli pripravljati tudi priročnik za uporabo celostne grafične podobe (brandbook) pod mentorstvom Saše Vitežnik Jelen, ki so ga dopolnili še drugi dijaki grafičnega oblikovanja.

Razen tega so na oddelku za grafično oblikovanje dijaki razvili še primer mobilne aplikacije in spletne strani podjetja RESLES, razvili idejno zasnovo objave za Instagram ter katalog izdelkov.