SREČANJE
V HELSINKIH
 

Na 3. srečanju v Helsinkih, 11. in 12. junija 2018 smo se bolj podrobno dogovarjali o gradivih v pripravi – priročnik za učitelje, učbeniški priročnik oz. delovno gradivo s primeri za dijake in digitalna gradiva za dijake in učitelje, pa tudi o pripravah na pilotni projekt.

Določili smo okvirno kazalo vsebin za gradiva glede na poudarjene kompetence (izbrane s spiska podjetniških kompetenc EU), ki smo jih določili že na 2. srečanju, ter si delo razdelili glede na specifiko petih partnerskih šol.