x

Oblikovna
11. 7. 2022

UČBENIŠKI SKLAD 2022/23

Šola omogoča vsem dijakom izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Cena učbeniškega kompleta za šolsko leto 2022/23 znaša 10 evrov (plačilo bo po položnici,
konec oktobra). Oddaja naročilnice ni potrebna.

Učbenike boste dijaki lahko prevzeli 1. teden v septembru. Razpored bo objavljen na spletni strani šole.

Dijaki 4. letnikov ob prevzemu učbenikov s podpisom potrdite, da izposojene učbenike vrnete najkasneje zadnji dan pouka.

SEZNAMI UČBENIKOV:
1. letniki
2. letniki
3. letniki
4. letniki

Arrow Small Up Gray
Dostopnost