x

Oblikovna
21. 6. 2023

VPIS V 1. LETNIK – SPODNJE MEJE

Spodnja meja v 1. krogu izbirnega postopka za sprejem v šolskem letu 2023/24 na Srednji šoli za oblikovanje in fotografija Ljubljana znaša:

– za program TEHNIK OBLIKOVANJA: 139 točk.
Sprejeti so kandidati, katerih seštevek točk zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 139 točk ali več.
V 1. krogu smo sprejeli 109 kandidatov.

– za program FOTOGRAFSKI TEHNIK: 130 točk.
Sprejeti so kandidati, katerih seštevek točk zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 130 točk ali več.
V 1. krogu smo sprejeli 25 kandidatov.

– za UMETNIŠKO GIMNAZIJO: zaprti vpis, ni omejitve
V 1. krogu smo sprejeli vseh 61 kandidatov, s čimer smo zapolnili oba gimnazijska oddelka.
Za 2. krog ni prostih mest.

Arrow Small Up Gray
Dostopnost