x

Oblikovna
22. 4. 2022

Stanje prijav za vpis v 1. letnik 2022/23

Stanje prijav na dan 25. 4. 2022  ob 11.00 je sledeče: STANJE PRIJAV

Kandidati za vpis v prvi letnik imajo možnost, da najkasneje do 25. aprila 2022 do 14. ure svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. Podatek o stanju prijav je objavljen na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Več informacij o vpisu dobite na: vpis@ssof.si

Potek vpisa:

Pri izračunu točk, ki ste jih pridobili v 7. in 8. razredu osnovne šole, vam bo v pomoč: TABELA ZA IZRAČUN TOČK

Kandidati za vpis v prvi letnik imajo možnost, da najkasneje do 25. aprila 2022 do 14. ure svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. Podatek o stanju prijav je objavljen na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Postopek prenosa prijav poteka elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na vpis@ssof.si posredujejo skenirano / fotografirano IZJAVO O PRENOSU PRIJAVNICE, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Časovnica:
do 27. maja: obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu vpisa
* 16.–21. junij: potek 1. kroga vpisnega postopka
* 21. junij: objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu
* do  24. junija: izvedba 2. kroga vpisa za kandidate, ki niso bili uspešni v 1. krogu
* do 1. julija: objava rezultatov 2. kroga in vpis kandidatov
*Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.

Arrow Small Up Gray
Dostopnost