x

Oblikovna
25. 4. 2023

STANJE PRIJAV ZA VPIS V 1. LETNIK 2023/24

po zaključku prenosa prijav

Po končanih prenosih prijav je stanje sledeče:
Posodobljeno stanje prijav 24. 4. 2023

Nadaljnji koraki vpisnega postopka:

* do 29. maja: obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa in časovnem razporedu vpisa
* 16.–21. junij: potek 1. kroga vpisnega postopka
* 21. junij: objava rezultatov 1. kroga vpisa in objava spodnjih mej na programih z omejitvijo; seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu
* do 23. junija: izvedba 2. kroga vpisa za kandidate, ki niso bili uspešni v 1. krogu
* do 29. junija do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga
* do 30. junija do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu
* do 3. julija: objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
*Časovnica je podana v skladu z Rokovnikom za vpis v 1. letnik.
Arrow Small Up Gray
Dostopnost