x

Oblikovna
24. 6. 2022

SPLOŠNA MATURA

Podelitev spričeval za splošno maturo, 5. predmet in certifikatov o znanju angleščine

bo v ponedeljek, 11. julija 2022, v R1 po naslednjem razporedu:

ob 10.00 4. f in 4. g-razred,
ob 10.30 5. predmet splošne mature

ob 11.00 L, O, Z

Če se osebno podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše spričevalo prevzame ožji družinski član z vašim pisnim pooblastilom.

Arrow Small Up Gray
Dostopnost