x

Oblikovna
9. 2. 2022

SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK

Uradni rezultati šolskega tekmovanja

Film Z vlakom prejme bronasto priznanje.
Avtorice filma: Pina Lenart Vengust, Nika Haler Metelko, Ivana Lap
Mentorica: Nika Oblak, prof.
Somentorica: Marta Krejan Čokl, prof.

Obrazložitev komisije:

Z VLAKOM

Kratek eksperimentalni film z naslovom Z vlakom po mnenju komisije interpretira Župančičevo pesem s preudarjeno oblikovano fotografijo in zvočno podobo. Na vlaku spremljamo protagonistko, ki zapušča dom. Estetski kadri, povedno uporabljeni montažni prehodi, ki so mestoma, ko vstopamo v spomine, namenoma zamegljeni, ustvarjajo preplet, izmenjavanje dveh resničnosti, prave in umišljene. Vizualni vtis potencira oblikovanje zvočne podobe. Slednja je zgrajena iz prepleta čutnega recitiranja oz. interpretiranja delov pesmi, na mestih, kjer se protagonistka prepušča spominom, ter neobdelanega, surovega zvoka železniške postaje in vlaka, ki nas vedno znova vrača v realnost. Glas pripovedovalke pesem podaja izjemno čustveno ter tako poudarja odnos do domovine, ki jo v pesmi simbolno predstavlja mati. V filmu pa ne gre za odnos med domovino in svetom, saj protagonistka odhaja zgolj v Ljubljano. Izpostavljeno pa je nasprotje med njenim rodnim vaškim svetom in hladno urbano realnostjo, kot simbolom prehoda, s katerim je soočen mlad človek ob vstopu v odraslost, tudi z bremenom samostojnega preživetja. Med potjo spozna sopotnico in na koncu filma skupaj zakorakata v neznano. Kot so v vsebinski obrazložitvi zapisale avtorice filma, ”Domovina se širi, če ji to dovolimo …”.

Komisija meni, da si film z jasno artikuliranim filmskim izrazom zasluži vstop v nadaljnje tekmovanje.

Arrow Small Up Gray
Dostopnost