x

Oblikovna
12. 2. 2020

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK 2020

Na šolskem tekmovanju so filmi Frankolovo naselje 13, Croquis in Preobrazba dosegli bronasto priznanje. Vsi se uvrstijo na regijsko tekmovanje.

Obrazložitve komisije

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK 2020

 

FRANKOVO NASELJE 13 

Film na estetski način izrazno močno interpretira literarno predlogo. Pri tem kaže tehnično dovršenost in visoko raven poznavanja filmskega medija. Vsak kader je premišljen, vsak prizor z likovno dodelano podobo gradi filmsko zgodbo. Filmski jezik ob barvno-zvočnih učinkih spretno, s poznavanjem žanrskih pravil drži gledalca v suspenzu do zaključnega razkritja, ves čas pa mu daje dovolj možnosti za lastno interpretacijo videnega.

 

Komisija meni, da si film zasluži bronasto priznanje in vstop na regijsko tekmovanje.

CROQUIS

Izhodiščna pesem je vizualno lirizirana z motivi narave, ki izražajo protagonistov notranji svet. Podčrta ga tudi melanholična glasba in mehki montažni prehodi. Filmska zgodba tako prikaže protagonistove idealizirane predstave o možnem (že doživetem ali želenem) življenju, katerega del je tudi ženski lik. Govorjeno besedilo avtorji uvedejo šele po zaključku vidnega, kar gledalca osredotoči na besede o protagonistovi želji po vrnitvi v sanjski svet.

Komisija meni, da si film zasluži bronasto priznanje in vstop na regijsko tekmovanje.

PREOBRAZBA

S filmskim jezikom so izraženi simbolni pomeni in reference, ki izhodiščno predlogo uporabijo za neilustrativno sporočanje prepoznanega problema in vzdušja. Poudarjanje modre barve zbuja melanholijo, karo raster pa aludira kletko, utesnjenost, družbene norme, ki jih protagonist ne zmore uresničiti. Dvojna ekspozicija ne ustvarja le filmske dinamike, temveč je tudi znak protagonistovega notranjega konflikta, njegove razslojenosti, razklanosti. Ta je še dodatno poudarjena s svetlo-temnim kontrastom.

 

Komisija meni, da si film zasluži bronasto priznanje in vstop na regijsko tekmovanje.

 

Šolska komisija: 

mag. Nika Oblak, akad. slik., prof.
dr. Vita Žerjal Pavlin, prof.

Neža Jankovič, dijakinja 3. letnika, smer fotografski tehnik

 

Arrow Small Up Gray
Dostopnost