x

Oblikovna
2. 7. 2021

PODELITEV SPRIČEVAL

ZA SPLOŠNO MATURO IN 5. PREDMET TER CERTIFIKATOV O ZNANJU ANGLEŠČINE

bo v ponedeljek, 12. julija 2021, v R1 po naslednjem razporedu:
ob 10.00 – 4. f in 4. g-razred
ob 10.30 – 5. predmet splošne mature
ob 11.00 – lanski, odrasli, zunanji

Če se osebno podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše spričevalo prevzame ožji družinski član z vašim pisnim pooblastilom.

Na jesenski rok mature se lahko prijavite do 13. 7. 2021 s prijavnico, ki jo pošljete po e-pošti na naslov splosna.matura@ssof.si.

Arrow Small Up Gray
Dostopnost