x

Oblikovna
24. 6. 2022

PODELITEV SPRIČEVAL

Proslava pred dnevom državnosti, podelitev spričeval in razglasitev najboljšega razreda

proslava

najboljši dijaki po razredih

Najboljši razred tega šolskega leta je 1. b, ki je prejel skulpturo Vida.

Foto: Vid Vidanovski, 3. d

Več:

razglasitev najboljših dijakov po razredih

proslava – nastopajoči
Mentorici: Mateja Cvelbar, Jasna Gorenšek

najboljši dijaki

1. b – najboljši razred, razrednik: Luka Jančič

Alja Ažman – bere svojo poezijo

Jure Levstik – povezovalec proslave

Foto: Vid Vidanovski, 3. d

Arrow Small Up Gray
Dostopnost