x

Oblikovna
22. 6. 2021

Novinarska konferenca

Spoštovani,

vabljeni na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 23. 6. 2021, ob 14. uri v Križankah.

Seznanili vas bomo s situacijo, v kateri se je znašla Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Kot da težave s Križankami niso dovolj, so se pojavile še dodatne težave s prostori na naši drugi lokaciji na Roški cesti 2.

Šola deluje na treh lokacijah v treh spomeniško zaščitenih stavbah: na Gosposki ulici 18 (Križanke), v ŠD Tabor in na Roški cesti 2.

Na naši začasni lokaciji na Roški cesti 2 (ki jo za pouk uporabljamo od leta 2009) se na zemljišču, v neposredni bližini šolske stavbe, gradi stanovanjski objekt Elipsa. Gradbeni posegi so poškodovali šolsko stavbo do te mere, da jo je gradbeni inšpektorat 9. 4. 2021 zaprl in prepovedal uporabo polovice stavbe, prepovedal pa je tudi nadaljevanje del, dokler se ne naredijo ustrezne analize poškodb. Elaborat je pripravil Zavod za gradbeništvo. Tako so 20. 4. 2021 na pristojnem ministrstvu že imeli poročilo o stanju, ki je odgovorne napotilo k reševanju problematike dveh šol (SEŠ in SŠOF), ki tam izvajata pouk.

Iz poročila Zavoda za gradbeništvo je razvidno, da so poškodbe tako obsežne, da bo sanacija zelo kompleksna. Zavedajoč se dolgotrajnosti reševanja nastale situacije, smo se, v soglasju in z navodili ministrstva, takoj lotili iskanja nadomestnih prostorov. Našli smo kar nekaj ustreznih lokacij in ministrstvu predložili vso ustrezno dokumentacijo, vključno z osnutkom najemne pogodbe, vendar se ministrstvo za noben predlog ni odločilo. Tako smo na današnji dan, ko je pred vrati podelitev spričeval, v popolni negotovosti glede izvajanja pouka v naslednjem šolskem letu. Gre za 680 dijakov in preko 70 zaposlenih.

Od MIZŠ pričakujemo, da nemudoma najde rešitev za nastalo situacijo, kajti na odločitev čakamo že od začetka aprila. V danih okoliščinah ne moremo organizirati vseh potrebnih aktivnosti za nemoteno delovanje šole v šolskem letu 2021/22. Organizacija in izvedba pedagoškega procesa sta že sedaj tako kompleksni in zahtevni, da je situacija, v kateri smo se znašli, skrajno zaskrbljujoča in nesprejemljiva.

SŠOF ne bo pristala na razselitev na več kot tri lokacije. Taka odločitev ni sprejemljiva ne za dijake, starše kot tudi ne za zaposlene. Šola, ki je letos obeležila 75-letnico uspešnega delovanja, si takega odnosa s strani ustanovitelja ne zasluži, zato od ključnih odločevalcev zahtevamo rešitev (še) danes.

Ker smo izčrpali vse možnosti komunikacije z MIZŠ, nam ne preostane drugega, kot da o dogajanju obvestimo javnost.

Zaposleni na SŠOF in ravnatelj Gregor Markelj

Arrow Small Up Gray
Dostopnost