x

Oblikovna
16. 6. 2021

NAVODILA ZA VPIS – 1. in 2. krog

Prvi del vpisa poteka od 16. 6. do vključno 21. 6. 2021 do 12. ure.

Na podlagi baze ocen 7., 8. in 9. razreda OŠ bodo kandidati, za katere se predvideva, da ne bodo sprejeti v 1. krogu, na naši šoli prejeli seznam srednjih šol s prostimi mesti ali ga poiskali na spletni strani MIZŠ (brez spodnjih mej – te bodo znane 21. 6.  do 16. ure, objava na spletni strani MIZŠ) in obrazec za vnos rangov.

Vsi kandidati, ki niso bili uspešni v 1. delu vpisa, morajo oddati izpolnjen obrazec za vnos rangov najkasneje do 24. 6. do 12.00.

Rezultati 1. kroga vpisa – spodnje meje – bodo objavljene na spletni strani šole 22. 6. 2021
https://oblikovna.si/novice/ in MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  21. 6. 2021 do 16. ure.

Uspešnim kandidatom bomo sklep o sprejetju in potrdila o vpisu poslali po pošti.

Po objavi spodnjih mej bo MIZŠ v ponedeljek, 21. 6. 2021, na svoji spletni strani objavilo seznam srednjih šol s prostimi mesti in spodnjimi mejami.

Drugi del vpisa poteka od 22. 6 do 24. 6. 2021 najkasneje do 12. ure.

Izpolnjene obrazce za vnos rangov (v primeru, če jih niste oddali v prvem delu vpisa) lahko v tem času dostavite na šolo ali pošljete na elektronski naslov: lilijana.lukac@ssof.si

V primeru nejasnosti lahko pokličete na 041 654 649 med 10. in 13. uro.

Rezultati  2. kroga vpisa bodo objavljeni  29. 6. do 9. ure na spletni strani MIZŠ in do 15. ure na spletni strani šole.

Kandidati, sprejeti na šolo v drugem krogu, bodo tega dne tudi vpisani na našo šolo. Sklep o sprejetju in potrdila o vpisu prejmejo po pošti.

Neuspešni kandidati prevzamejo vpisnice in jih dostavijo na šole, na katere bodo sprejeti do 30. 6. 2021 najkasneje do 12.00.

Arrow Small Up Gray
Dostopnost