SEMINAR
ZA UČITELJE
V HELSINKIH
 

Od 4. do 8. junija 2018 je v Helsinkih potekalo izobraževanje učiteljev iz vseh petih partnerskih šol – »Coaching – Training of Trainers« na partnerski šoli Haaga-Helia University of Applied Sciences, ki sta ga vodili Marika Alhonen in Pirjo Purovesi. Ure predavanj in delavnice so se navezovale na zastavljene cilje v Erasmus+ projektu NET-ENT.

V petih dneh izobraževanja so se imeli priliko spoznati tudi nekateri učitelji, ki bodo kot mentorji z različnih strokovnih področij sodelovali pri izvedbi pilotnega projekta.