Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

Šolski koledar SŠOF za šolsko leto 2019-20

Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 2. septembra 2019 do 15. januarja 2020
2. ocenjevalno obdobje: od 16. januarja 2020 do 24. junija 2020
od 16. januarja 2020 do 22. maja 2020 (za zaključne oddelke)

Redovalni konferenci:

  1. redovalna konferenca: 17. 1. 2020
  2. redovalna konferenca: za zaključne oddelke: 22. 5. 2020, za ostale: 22. 6. 2020

Počitnice:
– jesenske: od 28. oktobra 2019 do 1. novembra 2019
– novoletne: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020
– zimske: od 17. februarja 2020 do 21. februarja 2020
– prvomajske: od 27. aprila 2020 do 1. maja 2020
– letne: od konca pouka do 31. avgusta 2020

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
– 31. oktober 2019 – DAN REFORMACIJE
– 1. november 2019 – DAN SPOMINA NA MRTVE
– 25. december 2019 – BOŽIČ
– 26. december 2019 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
– 1. in 2. januar 2020 – NOVO LETO
– sobota, 8. februar 2020 – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
– 13. april 2020 – VELIKONOČNI PONEDELJEK
– 27. april 2020 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
– 1. in 2. maj 2020 – PRAZNIK DELA
– 25. junij 2020 – DAN DRŽAVNOSTI

Informativna dneva za vpis v srednjo šolo in na fakultete:
– petek in sobota, 14. 2. 2020 in 15. 2. 2020

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure:

6. september ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov
13. september ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov
13. december – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30
6. februar – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek (ob 16. uri roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov, ob 17. uri za starše dijakov 1. in 2. letnikov, ob 18. uri skupne govorilne ure)
22. april – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30

SEPTEMBER 2019

2. september – začetek pouka
6. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 1. in 2. letnikov (Križanke) in 3a, 3f (Roška)
9.–13. septembra – risarsko oblikovalska šola v naravi –  Piran (3. b)
9.–11. septembra – šola v naravi –  Osilnica (1. d, 1. f, 1. g)
11.–13. septembra – šola v naravi –  Osilnica (1. a, 1. b, 1. c )
13.september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov
17.september – športno kulturni dan (doprinos za 3.1.)
23.september – seja Sveta SŠOF
25.september – seja Sveta staršev
25.september – Piran (2. a, 2. b, 2. c in 2. d)
24. september ob 14.15 – 3. b – naravoslovni dan, Cankarjev dom – ogled razstave Ideja
25. september ob 14.15 – 1. b – naravoslovni dan, Cankarjev dom – ogled razstave Ideja
27. september ob 14.15 – 2. b – naravoslovni dan, Cankarjev dom – ogled razstave Ideja

 

OKTOBER 2019

1.oktoberob 13. uri – fazaniranje
3.oktober ob 14. 30 – pedagoška konferenca
28.oktobra – 1. novembra – jesenske počitnice

NOVEMBER 2019

13.november ob 14. 30 – pedagoška konferenca
14.november – dan odprtih vrat
20. ali 21. november – srečanje likovnih pedagogov osnovnih šol

DECEMBER 2019

11.december – dan odprtih vrat
13.december od 17. do 18.30 ure –  skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in božično-novoletni sejem
23.december – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24.december – pouk do 13.15
25.decembra – 2. januarja – božično-novoletne počitnice

JANUAR 2020

3.januar – pouka prosti dan (doprinos s športno kulturnim dnevom)
15.januar – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja (ocene morajo biti zaključene do 13. ure)
17.januar ob 14.30 – ocenjevalna konferenca in sestanek za informativni dan
22. ali 23. januar – športni dan
24.in 25.januar – Informativa

FEBRUAR 2020

3.– 28. februar – zimski izpitni rok PM: slovenščina
3.februar – PM: slovenščina
4.februar – PM: matematika, angleščina
5.februar: zimski izpitni rok PM: 2. predmet
5.februar – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek (ob 16. uri roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov, ob 17. uri za starše dijakov 1. in 2. letnikov, ob 18. uri skupne govorilne ure)7. februar ob 14.30 – kulturni dan – ogled predstave Trubar in Trubadurji v Cankarjevem domu
8.februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
14. in 15. februar – informativni dan, obvezne izbirne vsebine
17. februar – 21. februar – zimske počitnice
24. februar – seja Sveta SŠOF
25. februar – OIV – etnološki dan (ob 13. uri)

MAREC 2020

– preizkus likovne nadarjenosti
3. marec – Izpitna pola 1 – šolski esej (predmaturitetni preizkus za 4. letnik gimnazije)
4. marec – seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi – zimski rok
23. marec ob 14.30 – pedagoška konferenca

APRIL  2020

13. april – velikonočni ponedeljek
16. april – seja Sveta šole
22. april ob 15.30 – pedagoška konferenca
22. april – skupne govorilne ure – od 17.00 do 18.30
27. aprila –1. maja – prvomajske počitnice

MAJ 2020

maj – modna revija
5. maj – splošna matura – slovenščina: izpitna pola 1 (pouk na Roški)
5. maj – strokovna ekskurzija Dolenjska (2. f in 2. g)
4.–8. maja – sestanek oddelčnih učiteljskih zborov (4. letniki)
18. – 22. maj – sestanki oddelčnih učiteljskih zborov (1.-3. letniki)
22. maj – zaključevanje ocen za 4. letnike (do 12. ure)
22. maj ob 14.30 – ocenjevalna konferenca za 4. letnike
25. maj – razdelitev spričeval za 4. letnike
25. –29. maj – priprave na maturo
25. –29. maj – kiparska šola v naravi z risarsko-fotografskimi vsebinamiOsilnica (3.f in 3. g)
28. maj – izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)
25. maja –5. junija – praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD/PIDP)
30. maj – SM, PM – angleščina

JUNIJ 2020

1. junij –SM, PM – slovenščina (pouk na Roški)
1.– 6. junija – risarsko-slikarska šola v naravi v Piranu za dijake 2. f- in 2. g-razreda
2. junij – SM – psihologija, sociologija
5. junij – SM – likovna teorija (pouk na Roški)
6. junij – SM, PM – matematika
6.–11. junija – risarsko-slikarsko-fotografska šola v naravi v Piranu za dijake 2. a- in 2. ac-razreda
8. junij – SM –umetnostna zgodovina
9. junij – SM –nemščina
10. junij – SM –zgodovina
11. junij – PM –fotografija, umetnostna zgodovina
11.junij – strokovna ekskurzija Prekmurje (1. f in 1. g)
11.–16. junija – risarsko-slikarsko-oblikovalska šola v naravi v Piranu za dijake 2. b- in 2. d-razreda
15.junij – SM –španščina
15.–23. junija – ustni izpiti na splošni in poklicni maturi
17.junij – zaključevanje drugega ocenjevalnega obdobja za ostale letnike (do 14. ure)
18.junij – športni dan
19.junij – dan z razrednikom
22.junij – doprinos z kulturnim dnevom
22.junij – ocenjevalna konferenca – ob 13. uri  v R1
23.junij – doprinos z naravoslovnim dnevom
24.junij – proslava pred dnevom državnosti in podelitev spričeval
29.junij – sestanki aktivov
30.junij – sestanek vodij aktivov z ravnateljem

JULIJ 2020

1.-7. julij – spomladanski izpitni rok
7. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij – zaključna konferenca ob 11h
13. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

AVGUST 2020

17.–21. avgusta – jesenski izpitni rok
17. avgust – pedagoška konferenca – ob 11. uri v R1
20. avgust – sestanki aktivov
24. avgust – PM, SM – slovenščina
25. avgust – PM, SM – matematika
26. avgust – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
27. avgust – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust – SM – tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust – sestanek z razredniki
31. avgust – PM –fotografija, umetnostna zgodovina
31. avgust – pedagoška konferenca ob 11. uri v R1