Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

šolski koledar

JULIJ 2019
1. -5. julij – spomladanski izpitni rok
5. julij – zaključna konferenca ob 13 h
5. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. julij – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

AVGUST 2019
16.–21. avgusta – redni izpitni rok
19. avgust – pedagoška konferenca – ob 11. uri v R1
24. avgust – PM, SM – slovenščina
26. avgust – PM, SM – matematika
29. avgust – pedagoška konferenca – ob 10. uri v R1