Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

osnovni podatki

Uradni naziv šole: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.

Naslov (sedež šole): Križanke, Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana
Enota Roška: Roška c. 2, 1000 Ljubljana
Enota Tabor: ŠD Tabor, Tabor 13, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 242 87 62
Faks: 01 242 87 61

Elektronska pošta: tajnistvo@ssof.si

Transakcijski račun: 01100-6030699165
Davčna številka: 64067076

Ravnatelj:  Gregor Markelj

Pomočnica ravnatelja: Tanja Manfreda (tel. 01 242 87 68)

Vodja enote Roška cesta: Peter Peterka (031 675 786)

Zbornica Križanke (tel: 01 242 87 66)

Zbornica Roška (tel: 031 676 762)

Tajništvo:  Draga Klavžar (tel: 01 242 87 62), uradne ure: pon-pet od 8.00 do 11.00

Izobraževanje odraslih: Draga Klavžar
Telefon: 01 242 87 62   draga.klavzar@ssof.si
Uradne ure za izobraževanje odraslih: torek, sreda, četrtek, petek od 8.00 do 11.30 ali po dogovoru

Računovodstvo: Gabrijela.zabukovec@vizija-racunovodstvo.si

Šolska svetovalna služba: Lilijana Lukač ( tel. 01 242 87 71)
uradne ure:  8.00 do 14.00

Koordinatorka dijakov s posebnimi potrebami: Ajda Petrovič, ajda.petrovic@ssof.si, (tel. 031 676 774)
uradne ure na lokaciji Roškaponedeljek: 12.00 do 14.00, sreda: 9.00 do 11.00, četrtek: 11.00 do 13.00, petek: 9.00 do 11.00

Knjižnica:  Mensija Kurtović,  knjiznica@ssof.si
uradne ure: ponedeljek in sreda – Roška: 8.00 do 14.00torek, četrtek in petek – Križanke: 8.00 do 14.00

Organizatorka prehrane: Karmen Klobasa, uradne ure: ponedeljek in četrtek: 13.00 do 14.00 (Roška), karmen.klobasa@ssof.si
telefon: 031 313 528

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Mojca Levin Fakin (tel.: 01 242 87 72 ali  051 251 395), poklicna.matura@ssof.si
uradne ure: sreda: 12.30-13.15

Tajnica ŠMK za splošno maturo: Alenka Podlogar  (tel.: 01 242 87 72 ali  051 251 395), splosna.matura@ssof.si
uradne ure: petek: 10:10 do 10:50

Hišnik:  Alojz Sterle
Čistilke: Jana Nagode, Nina Petretič, Erika Bradač