Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

govorilne ure in roditeljski sestanki

RODITELJSKI SESTANKI 2018/19

Roditeljski sestanek vodi razrednik, prisotni so lahko tudi ostali profesorji, ki učijo v določenem oddelku, ravnatelj, šolska psihologija ali tajnica poklicne oz. splošne mature.

Datumi roditeljskih sestankov in govorilnih ur:

7. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 4. letnikov
8. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 1. letnikov
13. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 2. letnikov
14. september – ob 17. uri roditeljski sestanki za dijake 3. letnikov
5. februar – skupne govorilne ure in roditeljski sestanek (ob 16. uri roditeljski sestanek za starše dijakov 3. in 4. letnikov, ob 17. uri za starše dijakov 1. in 2. letnikov, ob 18. uri skupne govorilne ure)
25. april – skupne govorilne ure – od 17. do 18.30 ure

govorilne ure 2018/19

Razpored po učilnicah za skupne govorilne ure:

skupne_govorilne_ure