Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

grafika

Grafični oblikovalec je strokovnjak, ki s premišljeno uporabo vizualnih pojmov in podob na-črtuje najrazličnejša avdiovizualna sporočila. Dobro oblikovana sporočila nas usmerjajo, nagovarjajo in motivirajo, lahko pa nas s svojo lepoto in domiselnostjo razveseljujejo in poživijo ter pripravijo k razmišljanju.

Oblikovanje vizualnih sporočil je ustvarjalno in odgovorno delo, kot žlahtna simbioza med intelektualnim in praktičnim. Oblikovalec na to področje spora-zumevanja vpeljuje smiselni red, sporočanje kultivira, informacije pa so zato lahko krajše in učinkovitejše. Kjer je treba, zna smiselno vnesti tudi humor.

Področje je izredno široko, zato so še kako pomembna tudi splošna zna-nja in strokovno-teoretične vsebine (na primer umetnostna zgodovina ali likovna teorija). Grafični oblikovalec obvlada črke, ilustracije, znake, simbo-le, sheme, tiskovine, postopke tiska in materiale ter 3D-tehnologijo. Vse to mu omogočajo tradicionalne veščine, kot je risanje, in sodobne tehnologije, s pomočjo katerih narisano v navideznem svetu oživi v obliki animacije, pod-prte tudi z zvokom.

Dijaki so aktivni pri oblikovalskih projektih, večkrat so izbrani kot zmagovalci na natečajih, nikoli pa ne zamudijo priložnosti, da svoja dela prikažejo tudi na razstavah ali v medijih. Kreativnega načina dela se je treba učiti in živeti.