Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

/ RAVNATELJ

Ravnatelj Gregor Markelj je pedagoški vodja šole. Organizira in načrtuje delo šole, pripravi predlog letnega delovnega načrta, spremlja vzgojno-izobraževalno delo, izvaja hospitacije, spodbuja strokovno izobraževanje profesorjev, skrbi za sodelovanje šole s starši. Sodeluje z vsemi organi šole, Ministrstvom Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje in drugimi institucijami.

 

/ SVET ZAVODA

Člani sveta:

Anton Starc

Tamara Špelca Nagode

Damijan Kracina

Boštjan Avguštin

Draga Klavžar

Irena Kuntarič Hribar

Tatjana Falout Lenaršič

Gašper Cerkovnik

Saša Strnad

Sonja Križnar

Tatjana Črnologar

Eva Povirk

Neva Šušteršič

 

/ SVET STARŠEV

Predsednica:  Polona Ješelnik