Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

šolska prehrana

Predvidene  dejavnosti in naloge:

  • sodelovanje z obema izvajalcema, spremljanje dela,
  • sodelovanje z e-Asistentom – pobude in pripombe za izboljšanje modula Prehrana,
  • obravnava pobud in predlogov dijakov, staršev, dijaške skupnosti, sveta zavoda, sveta staršev in izvajalcev,
  • spremljanje števila prijav in odjav, analiza vzrokov,
  • analiza zadovoljstva s šolsko malico: razredna anketa (januar) in letna anketa (junij),
  • priprava letnega poročila za ministrstvo in šolo,
  • vzgoja in ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane, zdravem načinu življenja, pomenu gibanja … (teme in vsebine, obravnavane v okviru medpredmetnega povezovanja – psihologija, sociologija, športna vzgoja, OIV …).

pravila šolske prehrane