Oblikovna

SREDNJA ŠOLA ZA
OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO
LJUBLJANA

Oblikovna je šola, ki jo poznajo vsi, ki so kadar koli razmišljali o svetu, v katerem živimo, in prišli do spo-znanja, da je ta prijetno pester tudi zato, ker so med nami ljudje, ki zavzeto razmišljajo o njegovi pozitivni strani, o estetskem in koristnem, ki nas obkroža, kar je zanje ustvarjalno navdihujoče. Zaradi tega se neizmerno veselijo življenja, kar se kaže na področju umetnosti, oblikovanja, fotografije, znanosti in tako rekoč v vsakem likovnem delu. Oblikovna je šola, ki te nauči gledati ter videti, te spodbuja k ustvarjalnemu razmišljanju in delovanjuza plemenitejšo družbo.

GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Grafični oblikovalec je strokovnjak, ki s premišljeno uporabo vizualnih pojmov in podob na-črtuje najrazličnejša avdiovizualna sporočila. Dobro oblikovana sporočila nas usmerjajo, nagovarjajo in motivirajo, lahko pa nas s svojo lepoto in domiselnostjo razveseljujejo in poživijo ter pripravijo k razmišljanju. Oblikovanje vizualnih sporočil je ustvarjalno in odgovorno delo, kot žlahtna simbioza med intelektualnim in praktičnim. Oblikovalec na to področje spora-zumevanja vpeljuje smiselni red, sporočanje kultivira, informacije pa so zato lahko krajše in učinkovitejše. Kjer je treba, zna smiselno vnesti tudi humor. Področje je izredno široko, zato so še kako pomembna tudi splošna znanja in strokovno-teoretične vsebine (na primer umetnostna zgodovina ali likovna teorija). Grafični oblikovalec obvlada črke, ilustracije, znake, simbole, sheme, tiskovine, postopke tiska in materiale ter 3D-tehnologijo. Vse to mu omogočajo tradicionalne veščine, kot je risanje, in sodobne tehnologije, s pomočjo katerih narisano v navideznem svetu oživi v obliki animacije, podprte tudi z zvokom. Dijaki so aktivni pri oblikovalskih projektih, večkrat so izbrani kot zmagovalci na natečajih, nikoli pa ne zamudijo priložnosti, da svoja dela prikažejo tudi na razstavah ali v medijih. Kreativnega načina dela se je treba učiti in živeti.

OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV
Oblikovalec uporabnih predmetov je strokovnjak, ki obvladuje načrtovanje takšnih izdelkov, ki člo-veku omogočajo, da lahko učinkovito in varno dela, se uspešno sporazumeva, hitro in varno potuje ali udobno počiva ter kori-stno preživlja svoj prosti čas. Le kaj bi na primer brez kolesa in drugih športnih rekvizitov? Načrtovanje uporabnih predmetov je kompleksno področje, ki zahteva široko paleto znanj, od prostoročnega risanja do računalniškega modeliranja, poznavanja materialov, različnih tehnologij in načinov razmišljanja. Nobena inovacija ali na splošno dober dizajn pa ni mogoča brez splošne razgledanosti, pa naj bo to slovenščina, matematika, umetnostna zgodovina … S pridobljenim znanjem boš lahko kakovostno nadaljeval študij ali izvajal različne oblikovalske naloge, največkrat kot samostojni oblikovalec ali v manjših oblikovalskih skupinah. Opremljeni smo z vso potrebno sodobno opremo, ki omogoča oblikovanje uporabnih predmetov od ideje do modela ali prototipa. Svoje znanje dijaki uspešno preizkušajo tudi v sodelovanju s konkretnimi na-ročniki oblikovalskih rešitev ali kot udeleženci oblikovalskih natečajev in mednarodnih projektov.

MODNO OBLIKOVANJE
Delo modnega oblikovalca temelji na oblikovanju oblačil, tekstilnih vzorcev in modnih dodatkov. Ker se modni trendi vsako sezono spreminjajo, modni oblikovalci vedno znova ustvarjajo aktualne modne izdelke, kar vnaša v svet mode svežino in vznemirljivost ob pričakovanju novega. Širok spekter znanj dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, kjer spoznajo strukturo modnega sistema, se soočijo z delom modnega oblikovalca in usvojijo postopke nastanka modnih kolekcij ter izdelave oblačil. Skozi ustvarjalni proces razvijejo lastno modno ilustracijo in pridobijo znanja o fotografiji. Posebna pozornost je namenjena zgodovini oblačenja, poznavanju svetovnih modnih oblikovalcev in priznanih blagovnih znamk ter analizi modnih trendov in stilov oblačenja. V procesu tehnološkega načrtovanja oblačil usvajajo znanja, kako uporabljati tekstilne materiale, preoblikovati tekstilne površine, konstruirati in modelirati kroje. Seznanijo se s sodobnimi postopki izdelave oblačilnih detajlov in posameznih oblačil. Pri tem je poudarek na prepletanju tradicionalnih pristopov s sodobnimi digitalnimi tehnologijami in praktični uporabi različnih tekstilnih tehnik. Izobraževanje dijaki zaključijo s predstavitvijo svojih kolekcij oblačil na modni reviji s profesionalno ekipo manekenk, frizerjev in umetnikov ličenja.

FOTOGRAFSKI TEHNIK
Je strokovnjak, ki obvlada področje fotografskega ustvarjanja, kar vključuje avtorsko fotografijo kot tudi tržno usmerjeno profesionalno fotografijo, ki presega okvire »instant« produkcije in je zato v službi sistemov, ki zahtevajo visokokakovostne izdelke. Profesionalni fotograf ima izurjeno oko, kar pomeni, da zna gledati in videti. Za gledanje potrebuje oči in fotografski aparat, da pa motiv tudi vidi, je treba usvojiti številna znanja, ki mu omogočajo, da razume svet okoli sebe in ujame tisti pravi trenutek. Fotografski aparat sam ne posname dobre fotografije – ustvari jo fotograf, ki izbere primeren trenutek ali pa ga celo zrežira sam, kadar snema v fotografskem studiu. Spozna se na sodobno fotografsko tehniko, je likovno občutljiv in dovzeten za sporočil-nost svojega izdelka. Vsako leto se lotimo zahtevnejših projektov, tako smo, med drugim, uradni fotografi odmevnih športnih prireditev, razstavljamo v uglednih galerijah in muzejih, da obvladamo tudi film, pa potrjujejo naši izdelki in nagrade s filmskih festivalov.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER
Gimnazijec likovne smeri ima širok in večplasten vpogled na področja splošne izobrazbe, s poudarkom na likovnosti. Tu se prepletajo vsebine humanizma in umetnosti, družboslovja in naravoslovja, kar predstavlja trden temelj za poznejši študij različnih strokovnih področij, največkrat usmerjenih v raziskovanje umetnosti, oblikovanja, arhitekture … Vsestransko razgledan maturant se nemalokrat odloči tudi za študij drugih strokovnih področij, kar mu omogoča, da izoblikuje drugačen pogled na svet in posledično inovativnejše raziskovalne pristope. Da umetnost navdihuje znanost na vseh področjih, ni treba posebej poudarjati. Program je oblikovan tako, da zagotavlja maturitetni standard obveznih predmetov, pri ostalih predmetih pa gre za vsebine s poudarkom na likovni umetnosti. Res, da so dijaki predvsem likovno ustvarjalni, so pa tudi izredno pišoči in so jim blizu tako poezija, glasba kot tudi ples. Čeprav vseh teh vsebin ni v predmetniku, imajo dovolj priložnosti, da svoje talente predstavljajo tudi širši javnosti. Bogatijo jih strokovne ekskurzije, obiski aktualnih razstav doma in po svetu, sodelovanje na natečajih, razstavah in mednarodnih izmenjavah, zelo aktivni so pri vsebinah spletnih strani in šolski reviji R5.

predmetnik